Janssen intensifieert samenwerking met KU Leuven,

03/12/2018

Janssen Pharmaceutica NV en Janssen-Cilag NV intensifiëren de banden met KU Leuven, KU Leuven Research & Development en UZ Leuven als aanvulling op de jarenlange samenwerking. Zij tekenden  daartoe een intentieverklaring, die onderzoekers in staat stelt om academisch hoogstaand onderzoek en ontwikkeling te koppelen aan de vertaalcapaciteiten van de industrie, aan klinisch onderzoek en de doorstroom van innovatie naar patiënten.

 

Zowel Janssen als KU Leuven en UZ Leuven spelen wereldwijd een voortrekkersrol op het vlak van innovatie in de gezondheidszorg. Zo werd KU Leuven eerder dit jaar door Reuters erkend als de meest innovatieve universiteit van Europa en is Leuven een belangrijke innovatiehub in de wereld.

“Samen streven we ernaar om oplossingen te vinden voor een aantal van de meest complexe medische uitdagingen. Met dit ambitieuze samenwerkingsverband willen we onze wederzijdse competenties aanscherpen en zo medische innovaties sneller bij de patiënt brengen”, aldus Luc Sels, rector KU Leuven.

 

 

 Het samenwerkingsverband is ontworpen voor intensievere samenwerking en exploratie van verschillende domeinen zoals:

  • beloftevolle wetenschap rond vroege biologie en therapeutische concepten in Janssen’s kerngebieden (immunologie, oncologie/hematologie, neurowetenschappen, infectieziekten en vaccins, pulmonale (arteriele) hypertensie)

  • optimale patiëntenbehandeling en -begeleiding

  • data-analyse en data wetenschap

  • innovatieve modellen voor klinische studies

  • logistiek en productie

  • technologie- en licentieopportuniteiten

Daarnaast gaan de partners op zoek naar strategische onderzoeksdomeinen waar ze nationaal en/of internationaal een leidinggevende rol kunnen ontwikkelen.

“Leuven is world-class op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, valorisatie naar de samenleving en zorg voor de patiënt. Dit hernieuwde samenwerkingsverband creëert een stimulerende omgeving van creatieve interactie. Door samen te werken op uiteenlopende domeinen kunnen we patiënten nog meer en zelfs betere innovatieve oplossingen en resultaten bieden", aldus Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux.

"Door een intensieve samenwerking met Leuvense onderzoekers aan te gaan, stellen we ons beter in staat om mogelijk veelbelovende projecten te identificeren - gericht op het zoeken naar unieke technologieplatformen, uitmuntende biologie-expertise en optimale zorg voor de patiënt”, aldus Stef Heylen, Managing Director Janssen Pharmaceutica. “Dergelijke samenwerking komt ook het Belgische healthcare ecosysteem ten goede en stimuleert van daaruit wereldwijde innovatie.”