4 Oktober - Werelddierendag

04/10/2018

Ter gelegenheid van Wereldierendag ontdek het concept 'One Health' dat gebaseerd is op een eenvoudig begrip - dat diergezondheid, menselijke gezondheid en onze gezamenlijke omgeving deel uitmaken van eenzelfde ecosysteem.

Klik hier om de speciale uitgave van onze newsletter te ondekken