Karel Van De Sompel en Clarisse Lhoste aangesteld als voorzitter en ondervoorzitter van pharma.be

01/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad van Bestuur van pharma.be heeft de heer Karel Van de Sompel, Country Manager en Managing Director Pfizer Belgium, verkozen tot voorzitter en mevrouw Clarisse Lhoste, Managing Director MSD Belgium & Luxembourg, tot ondervoorzitster van de vereniging.

Zij volgen mevrouw Sonja Willems, General Manager Janssen Benelux en de heer Michel Collard, General Manager Celgene Belux op.

De Raad van Bestuur dankt Sonja Willems en Michel Collard van harte voor hun inzet binnen de vereniging alsook voor hun voortdurende inspanningen om België te positioneren als een toonaangevend farmaceutisch centrum in Europa.

In een gezamenlijke reactie verklaren Karel Van De Sompel en Clarisse Lhoste dat zij verheugd zijn om wat er werd verwezenlijkt verder te zetten en te ontplooien en om nieuwe uitdagingen, waarmee de industrie wordt geconfronteerd, het hoofd te bieden.

“In samenwerking met de Raad van Bestuur zullen we onvermoeibaar werken om de positie van de industrie te versterken, met als doel om van de innovatieve gezondheidssector een strategische pijler van de Belgische economie te maken. Net als in het verleden streven we ernaar een constructieve dialoog op te zetten met onze belangrijkste partners om alzo bij te dragen tot de gezondheid van de Belgische patiënten, wat uiteindelijk de kern is van ons bestaan”.

Catherine Rutten, CEO van pharma.be, en de voltallige Raad van Bestuur, feliciteren Karel Van De Sompel en Clarisse Lhoste met hun verkiezing. Samen zullen ze zich inzetten om het werk voort te zetten en een strategische visie voor de komende jaren uit te werken.

Contact: Stefaan Fiers – 0476 76 90 77 – sf@pharma.be