Dr Herbert Ossemann (familiebedrijf Prodivet) : “Belangrijk in de dierengezondheid om terughoudend en verantwoordelijk te handelen"

11/10/2017

Een interview met Dr Herbert Ossemann, Directeur-generaal van Prodivet Pharmaceuticals.

Prodivet Pharmaceuticals is een familiebedrijf dat zo’n 30 jaar geleden is opgericht.

Dr Herbert Ossemann : “Bijna 20 jaar heb ik als dierenarts gewerkt voor de verzorging van grote dieren. Na mijn afstuderen in 1974 heb ik mij voornamelijk gericht op runderen en paarden, en dit tot in 1993. Met mijn vrouw heb ik Prodivet Pharmaceuticals opgericht in 1983, een familiebedrijf dat sterk investeert in onderzoek. Onze productlijn bestaat voornamelijk uit specialiteiten die ontwikkeld worden in onze laboratoria dankzij een multidisciplinair team van dierenartsen, ingenieurs, apothekers ... Mijn professionele leven geeft me veel persoonlijke voldoening. Het alledaagse contact met de wetenschappelijke aspecten van dit beroep, heeft mij bijgeleerd dat hoe meer we denken te weten, hoe minder we eigenlijk weten.”

Wat is de filosofie van uw bedrijf ?

Dr Herbert Ossemann : “We streven naar de bescherming van het dierenwelzijn door een verantwoord en optimaal gebruik van geneesmiddelen. Onze missie is: "steeds luisteren naar zij die de dieren verzorgen”. Wij schenken veel aandacht en stimuleren de interactie tussen Prodivet Pharmaceuticals en de dierenartsen enerzijds, maar ook tussen dierenartsen en diereneigenaars anderzijds. Het zijn echte partnerschappen.”

Welke zijn, in de laatste decennia, de belangrijkste stappen geweest in de veterinaire gezondheid?

Dr Herbert Ossemann : “Sinds het einde van mijn studies, heb ik veel doorbraken meegemaakt. Ik citeer slechts een paar:

  • Verdere ontwikkeling van immunisatie en van vaccinprotocollen;

  • Verbeterde toegang tot medische beeldvorming;

  • Evoluties in zachte weefselchirurgie en orthopedie;

  • Evoluties in de oogheelkunde;

  • De ontwikkeling van aanvullend onderzoek en diagnostiek;

  • Het beheer van vee- en varkensboerderijen;

  • Paardensportgeneeskunde;

  • De ontwikkeling van zeer gerichte geneesmiddelen die de "theriac" type behandelingen vervangen, is een zeer positieve ontwikkeling die moet worden aangemoedigd.

Wetenschappelijk onderzoek brengt nieuwe moleculen op, maar de oudere geneesmiddelen, die zich al hebben bewezen, kunnen ook verder geperfectioneerd en aangepast worden aan moderne technieken. Ze blijven interessant. ”

* Theriac: combinaties van niet-specifieke medicijnen.

Wat zijn volgens u de uitdagingen voor de diergezondheidsector in het algemeen? Hoe ziet u de toekomst?

Dr Herbert Ossemann : “We moeten pragmatisch zijn en met terughoudendheid en verantwoordelijkheid handelen. Een goed voorbeeld is antibioticaresistentie. Op een goede, precieze manier handelen is beter dan het nemen van overhaaste beslissingen. Het is duidelijk dat antibiotica nog steeds nodig zijn, maar ze moeten op een zeer gerichte manier worden gebruikt. Er is nood aan oplossingen om de diagnostiek te verfijnen.

Om toekomstige uitdagingen tegemoet te komen, zijn snelle en betrouwbare diagnostische hulpmiddelen nodig die betaalbaar zijn. Daarnaast is het van belang om, waar mogelijk, individuele therapieën en behandelingen aan te moedigen die de oorzaken van de ziekte rechtstreeks aanpakken, in plaats van enkel de symptomen.”

Wat zijn de uitdagingen van een familiebedrijf, zoals Prodivet?

Dr Herbert Ossemann : “Mijn teams moeten de actualiteit volgen om de uitdagingen in de diergeneeskunde te kunnen anticiperen. We zijn steeds op zoek naar een evenwicht tussen het opvolgen van nieuwe technologische ontwikkelingen, en het behoud van ons professionalisme.

Tegelijk zouden we ook steeds meer naar meer moeten evolueren naar een preventieve geneeskunde.

Als onderneming moet je natuurlijk ook steeds nieuwe markten aantrekken, om winstgevendheid te kunnen waarborgen.”

Wat vind je de specificiteit of toegevoegde waarde van een familiebedrijf in het brede landschap van dierengezondheid?

Dr Herbert Ossemann : “De nabijheid van de dierenartsen is een duidelijk voordeel. Onze familiestructuur stelt ons ook in staat om ons voortdurend aan te passen aan de behoeften van de actoren op het terrein.”