Actualiteit

 • 26 januari 2021

  Verklaring over distributie van Covid-19 vaccins

  Wij begrijpen de frustratie die veroorzaakt is door recente berichten over vermindering in de levering van Covid-19 vaccins aan de Europese Unie. Covid-19 heeft invloed op ons allemaal en net als vele Europeanen, zijn wij nog steeds geraakt door de enorme menselijke en economische impact van deze pandemie. We delen de wens om veilige en doeltreffende vaccins, zo snel mogelijk, bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Lees meer

 • 9 december 2020

  Galenusprijs 2019 : een kankerbehandeling wordt beloond

  Op 8 december werd de 38ste Galenusprijs uitgereikt in de aanwezigheid van Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid. Zoals elk jaar biedt de winnaar die door de jury wordt toegekend, echte innovatieve voordelen aan patiënten. Deze editie van de Galenus prijsuitreiking zal de geschiedenis ingaan als de corona-editie. Gisteren, dinsdag 8 december, werd de academische zitting, tijdens dewelke de genomineerden en de winnaars bekend gemaakt werden, virtueel uitgezonden. Lees meer

 • 9 november 2020

  COVID-19: the efforts made by the pharmaceutical industry in Belgium

  Pharma.be gives an overview of the efforts made by the bio-pharmaceutical industry in Belgium to fight against the COVID-19 pandemic. Lees meer

 • 30 oktober 2020

  KMO Group.10: Sterke schakels van het biofarma-ecosysteem

  Onder de meer dan 125 bio-farmaceutische ondernemingen die lid zijn van pharma.be vallen 72 KMO’s, start-ups en bio-techbedrijven. Zij verster-ken het biofarma-ecosysteem en samen zijn ze goed voor 10% van de omzet van de innovatieve bio-farmaceutische sector in België. Deze ondernemingen bundelen de krachten onder de naam Groep.10. Lees meer

 • 22 september 2020

  De gezondheidszorg van morgen start met de studenten van vandaag

  Het nieuwe academiejaar komt stilaan op gang. Na een ongewoon einde van het vorige academiejaar is het goed om te zien dat studenten hun activiteiten weer kunnen oppikken, ook al weten we dat het nieuwe academiejaar opnieuw een jaar van aanpassing, flexibiliteit en weerbaarheid wordt. Voortdurend investeren in ons jong talent is een voorwaarde om onze kenniseconomie verder te versterken. Als sector waar onderzoek, ontwikkeling en innovatie tot de kern van onze activiteiten behoort, willen we alle studenten alvast een schitterend en inspirerend jaar toewensen. Lees meer

 • 21 september 2020

  Galenusprijs 2019: kanker

  Kanker met TRK-genfusie is een (zeer) zeldzame aandoening in de oncologie. Het wordt veroorzaakt door een wijziging in de NTRK-genen, die verantwoordelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van verschillende soorten kanker. Lees meer

 • 18 september 2020

  Galenusprijs 2019: huidkanker

  Huidkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker. Er bestaan verschillende soorten huidkanker maar gevorderde cutaan plaveiselcel carcinoom gaat gepaard met een slechte prognose en een hoge morbiditeit en mortaliteit. Lees meer

 • 15 september 2020

  Galenusprijs 2019: migraine

  Migraine is een invaliderende neurologische aandoening, gekenmerkt door wederkerende aanvallen van matige tot ernstige hoofdpijn die 4 tot 72 uur aanhouden. Vaak gaan deze samen met nausea en/of braken en overgevoeligheid aan licht en geluid. Dit heeft invloed op het functioneel vermogen en de levenskwaliteit tijdens, onmiddellijk na en tussen aanvallen. Lees meer

 • 10 september 2020

  Galenusprijs 2019: therapieresistente depressieve stoornis

  Therapieresistente depressieve stoornis (TRD) is een ernstige, invaliderende, potentieel levensbedreigende ziekte die voorkomt bij een deel van de patiënten met een depressieve stoornis. Het gaat om het deel van de patiënten dat geen remissie bereikt met meerdere van de bestaande antidepressieve behandelingen. Er is dus een belangrijke medische nood. Lees meer

 • 8 september 2020

  Galenusprijs 2019: astma

  Astma is een heterogene ziekte, gekarakteriseerd door een chronische ontsteking van de luchtwegen. Ongeveer 3,6% van de totale astmapopulatie lijdt aan ernstige astma. Lees meer

 • 17 augustus 2020

  Second call for candidates for e-PIL

  With the support of the Belgian and Luxembourg Competent Authorities, the pharmaceutical industry has launched in 2018 the pilot project "e-PIL" in Belgian and Luxembourg hospitals for the conduct of which a derogation has been obtained from the European Commission. In this pilot project, a selection of medicines on the Belgian and Luxembourg market are not accompanied by their patient paper inserted leaflet (PIL), but this leaflet can be consulted online on trusted websites (e-PIL). This pilot project aims to demonstrate that the electronic leaflet is equivalent to the paper leaflet to provide information on the safe and effective use of medicines to patients and healthcare professionals. Because of the positive intermediate results the European Commission agreed to extend the pilot project with another 2 years and to include more products. A second call for candidates to participate in this pilot is therefore launched to the attention of the Belgian and Luxembourg marketing authorization holders from 17 August until 15 September. Lees meer

 • 15 juli 2020

  Het pilootproject e-PIL

  Het pilootproject e-PIL werd in augustus 2018 gestart en heeft tot doel de vervanging van de papieren bijsluiter door de elektronische bijsluiter, in de verpakking van geneesmiddelen voor ziekenhuisgebruik in België en Luxemburg, te testen. Het wordt door de bevoegde Belgische en Luxemburgse autoriteiten ondersteund, en werd door de Europese Commissie toegelaten. Lees meer

 • 20 mei 2020

  Internationale dag van de Klinische Studies

  Vandaag 20 mei 2020, bij de viering van International Clinical Trials Day, gaat alle aandacht naar klinische studies voor nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Een dag die meer dan ooit zijn waarde bewijst in deze pandemietijd. In 2019 bevestigde België haar naam als leider in klinische studies in Europa, met 526 goedgekeurde aanvragen, waarvan 80 procent op initiatief van de privé-sector. In de zoektocht naar een oplossing tegen COVID-19 werden in België reeds 24 aanvragen voor klinische studies voor de behandeling of de preventie van COVID-19 ingediend. Lees meer

 • 13 mei 2020

  CEO van pharma.be geeft een nieuwe wending aan haar carrière

  pharma.be kondigt aan dat haar CEO, Catherine Rutten, besloten heeft om de federatie op 30 juni ek. te verlaten. Na 7 jaar bij pharma.be geeft ze haar carrière een nieuwe wending. Lees meer

 • 13 mei 2020

  Nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van pharma.be

  Tijdens de Algemene Vergadering van pharma.be van 13 mei 2020 werd de verkiezing gehouden van een aantal zetels in de Raad van Bestuur, voor een termijn van drie jaar. AstraZeneca, vertegenwoordigd door Anne-Laure Dreno, werd verkozen tot nieuw lid van de Raad van Bestuur. Bovendien werden de mandaten van Bristol Myers Squibb, Janssen, Novartis, GSK en Sanofi, vertegenwoordigd door respectievelijk Véronique Walsh, Sonja Willems, Philippe de Pougnadoresse, Sabena Solomon en Stéphane Vandendael verlengd voor een periode van drie jaar. Het mandaat van Merck, vertegenwoordigd door Christos Andriopoulos werd verlengd voor de periode van één jaar. We verwelkomen AstraZeneca en feliciteren de leden wiens mandaat werd vernieuwd en we danken de kandidaten die interesse hebben getoond om een zetel in de Raad van Bestuur op te nemen. De Raad van Bestuur zal in zijn nieuwe samenstelling voor het eerst samenkomen op 24 juni 2020. Klik hier om de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur te raadplegen. Lees meer

 • 12 mei 2020

  Farmacijfers 2019

  Terwijl veel pharma.be bedrijven met man en macht meewerken aan het vinden van een oplossing in de strijd tegen COVID-19, bevestigt ons land haar internationale vooraanstaande rol in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingen. De “farmacijfers 2019” onderstrepen eens te meer de solide en zich steeds verder ontwikkelende bio-farmasector in ons land. Uit de ‘Farmacijfers 2019’ blijkt eens te meer de dynamiek van onze sector, met sterke groei in alle domeinen: •De bio-farmasector stelt 38.500 personen te werk in ons land (+13% in vijf jaar tijd) en creëert ook heel wat indirecte tewerkstelling. De activiteiten van de bedrijven genereren in totaal meer dan 120.000 jobs.• In 2019 investeerden de bedrijven uit de bio-farmasector in ons land 3,8 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe vaccins en behandelingen (+50% ten opzichte van 5 jaar geleden). Er zijn 5.400 onderzoekers tewerkgesteld in de bedrijven.• Op het gebied van export bevestigde ons land zijn centrale functie in de verdeling van vaccins en geneesmiddelen over de hele wereld: er werd voor net geen 50 miljard EUR geëxporteerd, waarvan de helft bestemd is voor niet-EU landen. Catherine Rutten, CEO van pharma.be : “De voorbije jaren is de Belgische bio-farmasector uitgegroeid tot een unieke cluster van grote en kleine bedrijven, van internationale spelers én Belgische spin-offs en start-ups die elkaar naar nieuwe wetenschappelijke horizonten leiden. Met haar grote onderzoeks-, productie- en exportcapaciteit, is de bio-farmasector niet alleen één van de sterke gangmakers van de Belgische kennis- en verwerkende economie, maar tevens een belangrijke schakel op bio-farmaceutisch wereldniveau”.   Klik hier voor de brochure Farmacijfers 2019 Lees meer

 • 4 april 2020

  Expertise bundelen in de strijd tegen COVID-19

  Het COVID-19-virus verspreidt zich snel en treft steeds meer landen en families, ook in België. Meer dan ooit heeft de wereld alle beschikbare krachten nodig om deze pandemie het hoofd te bieden. De overheid en de privésector slaan op velerlei manieren de handen in elkaar en bundelen hun expertise om gezamenlijk de strijd tegen COVID-19 aan te gaan. Lees meer

 • 1 april 2020

  European research-based industry publishes commitments on tackling COVID-19

  Today, through EFPIA, the research-based pharmaceutical industry in Europe published a series of commitments as part of the global fight against COVID-19. Lees meer

 • 28 maart 2020

  FEDERALE REGERING EN BELGISCHE BIOFARMA-INDUSTRIE VERSNELLEN DE INSPANNINGEN IN DE STRIJD TEGEN COVID-19

  De federale regering en de Belgische farmaceutische industrie versnellen hun inspanningen in de strijd tegen COVID-19. Dat zijn ze donderdagavond overeengekomen in het kader van het zogenaamde R&D Bioplatform. Het gaat heel concreet over het versnellen van de procedures om in ons land klinische studies op te starten naar nieuwe vaccins en behandelingen tegen COVID-19 en het opschalen van de testcapaciteit zodat het testen van COVID-19 patiënten voortaan ook in labo’s van de farmabedrijven zal kunnen gebeuren. Lees meer

 • 24 oktober 2019

  pharma.be: nieuwe behandelingen geven duizenden kankerpatiënten een perspectief op een betere toekomst

  Dankzij doorgedreven onderzoek werden de voorbije jaren belangrijke doorbraken gerealiseerd op het gebied van kankeronderzoek. Zij leidden tot nieuwe geneesmiddelen, die voor duizenden kankerpatiënten in ons land levensreddend zijn geweest of tot een verbetering van hun levenskwaliteit hebben geleid. Lees meer

 • 23 september 2019

  pharma.be wenst samen werk te maken van een toekomstgericht geneesmiddelenbeleid voor iedereen

  Brussel – 23 september 2019 – pharma.be begrijpt de maatschappelijke verontwaardiging over de hoge prijs van bepaalde geneesmiddelen. De nieuwste, vaak revolutionaire behandelingen plaatsen zowel de farma- en biotech sector als de overheden voor een grote uitdaging. pharma.be is vragende partij om na te denken over manieren om deze behandelingen beschikbaar te maken voor de patiënt en zo om te gaan met deze nieuwe realiteit. België kan hierin een voorbeeld zijn voor Europa. Lees meer

 • 24 juni 2019

  De financiering van wetenschappelijk onderzoek staat voorop in de relaties tussen innovatieve farmaceutische bedrijven en de Belgische medische gemeenschap

  In 2018 investeerden 104 bedrijven die lid zijn van pharma.be voor 171 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap. Lees meer

 • 29 mei 2019

  Galenusprijs 2018: niet 1 maar 2 winnaars

  Op 28 mei 2019, werd de 37ste Galenusprijs , een organisatie van Artsenkrant, in het fraaie kader van het Koloniënpaleis in Tervuren uitgereikt. Lees meer

 • 24 mei 2019

  Galenusprijs 2018: non-Hodgkin

  Voor patiënten met non-Hodgkin lymfomen zijn de huidige behandelingsopties beperkt en de prognose voor patiënten die na een tweedelijnsbehandeling hervallen, is slecht. Lees meer

 • 14 mei 2019

  Galenusprijs 2018: ziekte van Crohn

  De ziekte van Crohn is een chronische inflammatoire aandoening van het maagdarmkanaal die gepaard kan gaan met complicaties zoals abcessen en fistels. Lees meer

 • 14 mei 2019

  Galenusprijs 2018: hereditair angio-oedeem (HAE)

  Hereditair angio-oedeem (HAE) is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij patiënten aanvallen van zwellingen ervaren. Deze aanvallen hebben een andere oorzaak dan de zwellingen bij allergische reacties. Lees meer

 • 14 mei 2019

  Galenusprijs 2018: diabetes

  Richtlijnen wijzen steeds meer op het belang van een multifactoriële aanpak bij type 2 diabetes, in tegenstelling tot de meer traditionele focus op glykemische controle. Lees meer

 • 14 mei 2019

  Galenusprijs 2018: eosinofiele oesofagitis

  Eosinofiele oesofagitis is een chronische ontstekingsziekte van de slokdarm welke wordt veroorzaakt door een allergische reactie op voedselallergenen. Lees meer

 • 10 mei 2019

  Galenusprijs 2018: hemofilie A

  Hemofilie A is een erfelijke, ernstige bloedziekte waarbij het bloed onvoldoende stolt als gevolg van een gebrek aan stollingsfactor VIII. Het dagdagelijkse leven van patiënten en zorgverstrekkers wordt vaak gekenmerkt door intraveneuze toedieningen, bijna dagelijks, met een belangrijke impact op de levenskwaliteit tot gevolg (1). Lees meer

 • 10 mei 2019

  Galenusprijs 2018: migraine

  Migraine is meer dan hoofdpijn; het is een neurologische aandoening die zich op diverse manieren uit en treft 11,4% van de bevolking (1) . Lees meer

 • 10 mei 2019

  Galenusprijs 2018: chronische lymfatische leukemie (CLL)

  Chronische lymfatische leukemie (CLL) is één van de meest voorkomende vormen van leukemie (bloedkanker) bij volwassenen. Lees meer

 • 9 mei 2019

  Prijs voor biomedisch onderzoek 2019

  Prof. Cédric Blanpain haalt de Tweejaarlijkse Prijs van de AstraZeneca Foundation voor het Biomedisch Onderzoek 2019 binnen. Hij is directeur van het Laboratoire des Cellules souches et du Cancer aan de medische faculteit van de Université Libre de Bruxelles (ULB). Deze prijs is een erkenning voor zijn onderzoek naar stamcellen en tumorale heterogeniteit. Lees meer

 • 2 mei 2019

  Galenusprijs 2018: cytomegalovirus

  In België worden jaarlijks ongeveer 800 hematopoiëtische stamceltransplantaties uitgevoerd, waarvan 46% allogene stamceltransplantaties zijn. Infecties zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in deze patiëntengroep door het gebruik van immunosuppressiva. Lees meer

 • 30 april 2019

  Galenusprijs 2018: longkanker

  Ongeveer 85% van alle nieuw gediagnosticeerde longkankers behoren tot de niet-kleincellige longkanker (NKCLK)(1). Lees meer

 • 29 april 2019

  Galenusprijs 2018: Erfelijke transthyretine‐gemedieerde (hATTR) amyloïdose

  Erfelijke transthyretine‐gemedieerde (hATTR) amyloïdose is een uiterst zeldzame, geleidelijkinvaliderende en vaak fatale ziekte veroorzaakt door een opstapeling van amyloïde afzettingen (gemuteerd transthyretine) in verschillende weefsels en organen, die de werking ervan verstoord. Lees meer

 • 19 april 2019

  Farmacijfers 2018

  10 procent meer banen in 5 jaar tijd: de (bio)farmaceutische sector levert een belangrijke bijdrage aan de dynamiek van de Belgische economie. In 2018 hebben (bio)farmaceutische bedrijven hun verankering in België verder versterkt. Lees meer

 • 12 april 2019

  Galenusprijs 2018: Verworven trombotische trombocytopenische purpura (aTTP)

  Verworven trombotische trombocytopenische purpura (aTTP), een zeldzame en levensbedreigende auto-immuun bloedstollingsziekte, wordt gekenmerkt door de vorming van bloedklonters in de kleine bloedvaten, die leiden tot trombocytopenie, ischemie en orgaanschade, voornamelijk in de hersenen en het hart. De nieuwe generatie behandeling bezit een uniek werkingsmechanisme, specifiek gericht tegen bloedplaatjesaggregatie. Lees meer

 • 28 februari 2019

  28 februari 2019 - Internationale Dag van de Zeldzame Ziekten

  Zeldzame ziekten treffen minder dan vijf op 10.000 mensen. Volgens de definitie van de Europese Unie is een zeldzame ziekte ene ziekte die levensbedreigend is of leidt tot chronische invaliditeit. Wetenschappers schatten dat er ongeveer 6000 à 8000 zeldzame aandoeningen zijn. Deze komen in 75 procent van de gevallen voor bij kinderen. Lees meer

 • 8 februari 2019

  Vanaf 9 februari komt er een unieke 2D code op geneesmiddelverpakkingen

  Vanaf 9 februari 2019 moet op iedere verpakking van een voorschrifplichtig geneesmiddel een unieke 2D-code staan. Ook zullen fabrikanten iedere verpakking voorzien van een bijkomende veiligheid zoals een verzegeling. Dit is het gevolg van een Europese wetgeving. Lees meer

 • 3 februari 2019

  “Switch to Hope”: platform gelanceerd voor hulp aan kankerpatiënten en hun omgeving

  Twaalf organisaties, waaronder de Stichting tegen Kanker en de European Cancer Patient Coalition, hebben het online-platform ‘Switch to Hope’ boven de e-doopvont gehouden. Lees meer

 • 22 januari 2019

  Future-proofing EU competitiveness by limiting the negative impact of the SPC manufacturing waiver

  Every new treatment, new diagnostic or medical device starts with the spark of an idea. Protecting that spark through the long and complex process of research, development and licensing then managing its introduction into healthcare systems is the foundation of almost every advance in patient care. Lees meer

 • 9 januari 2019

  België, N°2 in Europa voor farma export

  Brussels Airport breidt dienstverlening aan en samenwerking met de farmaceutische sector verder uit Als voorkeursluchthaven in Europa voor transport van temperatuurgevoelige producten, blijft Brussels Airport investeren in de dienstverlening en producten op maat van de farmaceutische sector, een van de sleutelsectoren in ons land. De luchthaven biedt de sector nieuwe infrastructuur en producten en integreert nieuwe technologieën als blockchain in de dienstverlening. Lees meer

 • 7 januari 2019

  Eli Lily neemt Loxo Oncology over

  De Amerikaanse farmagigant Eli Lilly telt 8 miljard dollar (7 miljard euro) neer voor de overname van het eveneens Amerikaanse Loxo Oncology. Dat is een jong biofarmabedrijf uit Connecticut dat gespecialiseerd is in geneesmiddelen voor de behandeling van kankers. De deal werd maandag bekendgemaakt door Eli Lilly. Lees meer

 • 3 januari 2019

  Bristol-Myers Squibb (BMS) neemt Celgene over

  Bristol-Myers Squibb (BMS) kondigde donderdag de overname van Celgene aan, één van de grootste Amerikaanse ontwikkelaars van  biotechnologische geneesmiddelen , een monsterfusie ter waarde van $ 74 miljard (65 miljard euro), volgens een verklaring van de farmaceutische gigant. Lees meer

 • 12 december 2018

  AstraZeneca Foundation bekroont vier Belgische wetenschappelijke onderzoeksprojecten

  De AstraZeneca Foundation, een stichting van het gelijknamige Brits-Zweedse farmaceutische bedrijf, heeft dinsdagavond in Diegem haar Awards 2018 voor innovatief onderzoek ter waarde van 25.000 euro uitgereikt aan Piet Ost (UGent), Filip Raes (KU Leuven), Pauline Boeckxstaens (UGent) en Thomas Marichal (ULiège). De stichting werkte voor de keuze van de laureaten samen met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en zijn Franstalige tegenhanger. Lees meer

 • 5 december 2018

  David A. Ricks Elected New President of the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA)

  David A. Ricks Elected New President of the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) David A. Ricks, Chairman and Chief Executive Officer, Eli Lilly and Company, was elected new President of the International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) for a two-year term. He succeeds Ian C. Read, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Pfizer. Lees meer

 • 4 december 2018

  Argenx sluit reuzedeal met Janssen

  Het Gentse biotechbedrijf argenx gaat in zee met farmareus Janssen voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van een geneesmiddel tegen acute leukemie. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Het gaat om de grootste deal ooit voor het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf. Lees meer

 • 3 december 2018

  Janssen intensifieert samenwerking met KU Leuven,

  Janssen Pharmaceutica NV en Janssen-Cilag NV intensifiëren de banden met KU Leuven, KU Leuven Research & Development en UZ Leuven als aanvulling op de jarenlange samenwerking. Zij tekenden  daartoe een intentieverklaring, die onderzoekers in staat stelt om academisch hoogstaand onderzoek en ontwikkeling te koppelen aan de vertaalcapaciteiten van de industrie, aan klinisch onderzoek en de doorstroom van innovatie naar patiënten. Lees meer

 • 3 december 2018

  MaSTherCell, waals kampioen in cellulaire therapie

  Opgericht in 2011, groeit de carolo biotech gespecialiseerd in de productie van cellulair materiaal met een indrukwekkende snelheid. Het heeft net zijn productiecapaciteit verdubbeld. Lees meer

 • 3 december 2018

  GSK neemt Tesaro over voor 5,1 miljard dollar

  GlaxoSmithKline (GSK) doet een grote overname op het vlak van oncologie. Het Britse farmabedrijf heeft een akkoord bereikt over de aankoop van Tesaro, een Amerikaanse biofarmaceut die onder meer medicijnen tegen eierstokkanker ontwikkelt. Met de overname is een bedrag van 5,1 miljard dollar (4,5 miljoen euro) gemoeid. Lees meer

 • 14 november 2018

  Innovatie om de gevolgen van de epidemie van diabetes tegen te gaan

  In België lijden 507.000 mensen aan diabetes, dat is 1 op 20 Belgen. Indien men er echter vanuit gaat dat er nog eens zo’n 500.000 mensen diabetes hebben zonder het zelf te weten, komt men op 1 op 10. Elke 7 seconden sterft er iemand aan diabetes in de wereld. Lees meer

 • 4 oktober 2018

  4 Oktober - Werelddierendag

  Ter gelegenheid van Wereldierendag ontdek het concept 'One Health' dat gebaseerd is op een eenvoudig begrip - dat diergezondheid, menselijke gezondheid en onze gezamenlijke omgeving deel uitmaken van eenzelfde ecosysteem. Lees meer

 • 19 september 2018

  Nieuw Observatorium van de (bio)farmaceutische sector

  Persbericht   Nieuw Observatorium waakt over internationale concurrentiepositie van de (bio)farmaceutische sector in ons land Brussel – 19 september 2018 Deze ochtend werd een gloednieuw Observatorium voor de farmaceutische industrie opgericht, door de federale vice-eerste minister en Minister van Economie Kris Peeters. Het Observatorium zal de concurrentiepositie van de Belgische farmaceutische sector analyseren en evalueren ten opzichte van evoluties in andere Europese lidstaten. Lees meer

 • 12 september 2018

  Pfizer start bouw nieuwe productie-eenheid voor prikpil in Puurs

    In Puurs is geneesmiddelenproducent Pfizer gestart met de bouw van een productie-eenheid voor de prikpil, een anticonceptiemiddel voor eenmalig gebruik in de vorm van een spuitje. Met de uitbreiding wil het bedrijf moderne anticonceptie toegankelijk maken in meer derdewereldlanden. Lees meer

 • 11 september 2018

  Te krap in Brussel heeft het farmaceutische bedrijf Trenker een nieuwe zetel aangeboden in Waals-Brabant.

  Te krap in Brussel heeft het farmaceutische bedrijf Trenker een nieuwe zetel aangeboden in Waals-Brabant.   Het bedrijf in 6 cijfers:- 3de generatie van de Trenker-familie. - 85 jaar. - 22 miljoen euro omzet in 2017. - 96 werknemers. - 25 % van het energieverbruik van het bedrijf wordt verzekerd door 552 zonnepanelen. - 15 miljoen euro investeringen. Lees meer

 • 6 september 2018

  James Allison, Ph.D., Wins 2018 Dr. Paul Janssen Award for Biomedical Research

  "Dr. Allison’s innovative approach to treating cancer through harnessing the power of the immune system has led to breakthrough therapies that are providing hope for patients around the world.” Paul Stoffels MD, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson Lees meer

 • 21 augustus 2018

  Pfizer gaat in zee met Start it @KBC

  Pfizer, de wereldwijde producent van geneesmiddelen en vaccins, sluit aan bij de accelerator "Start it @KBC", een initiatief dat jonge starters dichter brengt bij grote spelers. Met dit partnerschap krijgen 50 jonge bedrijven binnen Start it @KBC toegang tot de kennis en het netwerk van de farmaceutische groep. Het partnerschap is dinsdag bekendgemaakt tijdens de derde editie van Start it @KBSea, die alle ondernemers jaarlijks samen brengt in Oostende. Lees meer

 • 20 augustus 2018

  STAMPMedia: Hoe werkt onze farma-industrie?

  Onze woordvoerder en hoofd Communicatie Stefaan Fiers stond StampMedia te woord.  StampMedia is het eerste jongerenmedia-agentschap in Vlaanderen dat de stem versterkt van alle jongeren in de media. StampMedia is door de Vlaamse Vereniging van Journalisten erkend als ‘algemeen nieuwsmedium’. Lees meer

 • 28 juni 2018

  Strijd tegen antibioticaresistentie in de diergeneeskunde in België.

    TWEE VAN DE DRIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN OVER HET ANTIBIOTICAGEBRUIK BIJ DIEREN RUIMSCHOOTS BEHAALD 2017 is het meest succesvolle jaar sinds het vooropstellen van de reductiedoelstellingen over antibioticagebruik bij dieren, onderschreven door AMCRA, de bevoegde autoriteiten en de ondertekenende organisaties van het "antibioticaconvenant" van 30 juni 2016. Lees meer

 • 1 juni 2018

  Karel Van De Sompel en Clarisse Lhoste aangesteld als voorzitter en ondervoorzitter van pharma.be

                  De Raad van Bestuur van pharma.be heeft de heer Karel Van de Sompel, Country Manager en Managing Director Pfizer Belgium, verkozen tot voorzitter en mevrouw Clarisse Lhoste, Managing Director MSD Belgium & Luxembourg, tot ondervoorzitster van de vereniging. Zij volgen mevrouw Sonja Willems, General Manager Janssen Benelux en de heer Michel Collard, General Manager Celgene Belux op. Lees meer

 • 29 mei 2018

  GALENUSPRIJS

  Op dinsdag 29 mei 2018, werd de Galenusprijs 2017 voor het meest innovatieve geneesmiddel uitgereikt. De prestigieuze Galenusprijs bestaat al meer dan 35 jaar en geniet wereldwijde uitstraling. Naast de prijs voor meest innovatieve geneesmiddel, wordt ook een prijs voor meest innovatieve medisch hulpmiddel uitgereikt, evenals die voor jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid. Lees meer

 • 16 mei 2018

  Galenusprijs: Multiple Sclerose (MS)

  Multiple Sclerose (MS) is een chronische ziekte die zo’n 2,3 miljoen mensen wereldwijd treft. Lees meer

 • 15 mei 2018

  Galenusprijs: SMA

  Spinal Muscular Atrophy (SMA) is een zeldzame genetische neuromusculaire degeneratieve aandoening, gekenmerkt door degeneratie van motorneuronen leidend tot atrofie van ledematen en rompspieren. Het is een ernstige, slopende ziekte die leidt tot een aanzienlijke verslechtering van de kwaliteit van leven van patiënten en verzorgers, waardoor de prognose van de patiënt, en zeker die met de ernstigste vorm bijzonder slecht is, indien men niet kan behandelen. Lees meer

 • 15 mei 2018

  Galenusprijs: ALL

  Acute lymphoblastische leukemie (ALL) is een zeldzame en levensbedreigende ziekte met een incidentie van  1.5/100 000 personen. In 2013 kregen in België 120 patiënten de diagnose van B-cel ALL. Terwijl 60% van de diagnoses van ALL worden gesteld bij kinderen, zijn volwassen verantwoordelijk voor 80% van de overlijdens ten gevolge van ALL. Lees meer

 • 10 mei 2018

  Galenusprijs: hypoparathyreoïdie

  Hypoparathyreoïdie is een zeldzame aandoening waarbij de productie van bijschildklierhormoon abnormaal laag of helemaal afwezig is. Bij patiënten met deze aandoening produceren de bijschildklieren in de hals niet genoeg parathyroïdhormoon, dat de concentratie calcium in het bloed reguleert. Als gevolg hiervan hebben patiënten lage concentraties calcium, wat problemen in botten, spieren, hart, nieren en andere delen van het lichaam kan veroorzaken. Lees meer

 • 8 mei 2018

  Galenusprijs: atopische dermatitis

  Atopische Dermatitis (AD) is een chronische huidaandoening, die gekenmerkt wordt door een aanhoudende, onderliggende en jeukende ontsteking van de huid. In België wordt de prevalentie in AD bij volwassenen geschat op ongeveer 2,4%.(1) AD heeft een grote impact op de levenskwaliteit want het veroorzaakt jeuk, pijn, slaapstoornissen, onrust, depressie en afwezigheid op het werk. Lees meer

 • 4 mei 2018

  Galenusprijs: ALK+ longkanker

  ALK+ longkanker is een zeldzame en uiterst agressieve vorm van longkanker. Mensen die lijden aan deze ziekte zijn veelal jonger, niet-roker en het gaat ook vaker om vrouwen. Er is in vele gevallen ook sprake van uitzaaiingen, onder andere in het centraal zenuwstelsel, met een drastische impact op de levenskwaliteit tot gevolg. Voor mensen, getroffen door deze verwoestende vorm, is de levensverwachting aanzienlijk slechter dan bij andere vormen van longkanker. Lees meer

 • 2 mei 2018

  Galenusprijs: Reumatoïde artritis

  Reumatoïde artritis (RA) is een chronische, inflammatoire auto-immuunziekte die in eerste instantie vooral de gewrichten aantast, maar ook het algemene welzijn van de patiënten, wat kan leiden tot een aanzienlijk verminderde kwaliteit van het leven. Lees meer

 • 26 maart 2018

  23 maart 2018 – Amgen verkozen tot nieuw lid van de Raad van Bestuur op de Algemene Vergadering van pharma.be

  De Algemene Vergadering van pharma.be heeft op 23 maart 2018 de openstaande boardmandaten ingevuld voor een duur van drie jaar. Amgen, vertegenwoordigd door Corinne Blachier-Poisson Buffet werd als nieuw lid van de Board verkozen. Daarnaast zijn de mandaten van AbbVie, Celgene, Eli Lilly en Pfizer, respectievelijk vertegenwoordigd door Thibault Massart, Michel Collard, Frédéric Clais en Karel Van De Sompel voor een nieuwe periode van drie jaar verlengd. Lees meer

 • 28 februari 2018

  Internationale Dag van Zeldzame Ziekten

    12 nieuwe geneesmiddelen goedgekeurd in 2017 om patiënten met zeldzame ziekten te helpen #WijGevenNietOp   In België werden vorig jaar twaalf nieuwe innovatieve behandelingen voor terugbetaling goedgekeurd die specifiek bestemd zijn voor patiënten met zeldzame ziekten. Zo kregen onder andere bepaalde patiënten met hemofilie type B, idiopathische pulmonale fibrose of een zeldzame bloedkanker die de plasmacellen aantast (multiple myeloom) toegang tot nieuwe geneesmiddelen die veel gevallen hun levenskwaliteit aanzienlijk verbeterden. Lees meer

 • 27 februari 2018

  Het farmaceutisch bedrijf Pfizer ontving vanavond de Lifetime Achievement Trophy van het Vlaams agentschap Flanders Investment & Trade

  Het farmaceutisch bedrijf Pfizer ontving vanavond de Lifetime Achievement Trophy van het Vlaams agentschap Flanders Investment & Trade. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een buitenlands bedrijf dat een uitzonderlijke bijdrage levert aan de Vlaamse economie en welvaart, onder meer via investeringen. Pfizer is sinds 1952 actief in België – en sinds 1956 in Vlaanderen – en vierde vorig jaar nog zijn 65e verjaardag. Met zijn 4 internationaal erkende sites hoort Pfizer in België bij de wereldtop. Andere gerenommeerde bedrijven als BASF en Volvo Cars wonnen eerder al de Trophy. Lees meer

 • 19 december 2017

  België beschikt voortaan over instrumenten die enig zijn in Europa om voorloper te blijven in biofarmaceutische innovatie

  pharma.be is verheugd met de conclusies van het ‘R&D Biopharma platform’, die deze morgen werden bekrachtigd en voorgesteld door premier Charles Michel, de vice-Eerste ministers van Economie, Buitenlandse zaken en Binnenlandse zaken, de ministers van Volksgezondheid, Begroting en Financiën (vertegenwoordigd), in het bijzijn van enkele captains of industry uit de biofarmaceutische sector. Lees meer

 • 15 november 2017

  #WijGevenNietOp

     Op 15 november 2017 lanceerde pharma.be haar campagne #WijGevenNietOp #LeCombatContinue in België. Deze informatiecampagne heeft tot doel om via getuigenissen en cijfermatieraal het belang van innovatie en van de biofarmaceutische sector in ons land te benadrukken. “Gedurende meerdere maanden zullen de 35.000 werknemers uit de in België bevestigde farma-industrie naar voren treden. Zij kunnen hun motivatie, om onvermoeidbaar te zoeken naar nieuwe therapieën voor zowel Belgische patiënten als patiënten over gans de wereld, toelichten” zegt Catherine Rutten, CEO pharma.be.  Vandaag zijn er op wereldvlak 7000 nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling. Meer weten: klik hier Lees meer

 • 11 oktober 2017

  Dr Herbert Ossemann (familiebedrijf Prodivet) : “Belangrijk in de dierengezondheid om terughoudend en verantwoordelijk te handelen"

  Een interview met Dr Herbert Ossemann, Directeur-generaal van Prodivet Pharmaceuticals. Lees meer

 • 11 oktober 2017

  Davy Persoons (pharma.be) : “Een duurzame aanpak om het antibioticagebruik bij dieren in België te verminderen”

  Davy Persoons, Animal Health Coordinator bij pharma.be, reageert op de BelVetSac 2016 cijfers, een jaarlijks rapport van de Faculteit Diergeneeskunde van de UGent, dat het gebruik van antibiotica bij dieren in België in kaart brengt. Lees meer

 • 11 oktober 2017

  30th anniversary of IFAH-Europe : interview with Roxane Feller, Secretary General at IFAH-Europe

  2017 is a milestone year for IFAH-Europe, since the association is representing the animal health industry in Europe for 30 years! On this occasion, pharma.be, a proud member of IFAH-Europe,interviewed Roxane Feller on past achievements, current challenges and future opportunities of the animal health industry in Europe. Lees meer

 • 11 oktober 2017

  Eddy Thomas (Elanco Animal Health) : “Gezonde voeding en gezonde huisdieren verrijken het leven van de mens”

  Interview met Eddy Thomas (Elanco Animal Health) over de grootste uitdagingen voor de Animal Health sector. Lees meer

 • 9 juni 2017

  Belgium, the Pharma Gateway to Europe … and to the world

  ‘Belgium, the Pharma Gateway to Europe’ was this year’s theme of the pharma.be Dialogue, the annual event of the Belgian innovative pharma federation. “The excellent export figures - 41 Bn euros in 2016 - allow us to even say that Belgium is “the Pharma Gateway to the world”, Catherine Rutten, CEO at pharma.be, said in her opening speech. Lees meer

 • 31 mei 2017

  Reactie van pharma.be : “een positieve bilan van de artikel 81 procedures voor de patiënten”

  Zeven jaar na de invoering van de eerste art. 81 overeenkomsten, die de tijdelijke terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen introduceerde, maakt pharma.be een overwegend positieve bilan op. Lees meer

 • 19 mei 2017

  Implementatie van een national Innovation Office binnen het FAGG

  Interview met Christophe Lahorte, Head of the Unit for Scientific-Regulatory Advice & Knowledge Management bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) Lees meer

 • 19 mei 2017

  pharma.be Forum: Clinical trials, an clear asset for Belgium

  On May 9th, 2017, pharma.be organized a conference (called Forum) to discuss the importance of clinical trials for Belgium, the changing legal framework and the importance of collaboration between all healthcare actors. Over 180 people attended the conference, including representatives from the government and authorities, from the pharma industry, healthcare professionals, academics, hospitals, sickness funds, and, patients associations. Lees meer

 • 7 maart 2017

  Steeds meer vrouwelijke leidinggevenden in de farmasector: “Een positieve evolutie!”

  Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities in de farmaceutische sector ligt op 31,5 %. In het managementteam klimt het aandeel vrouwen zelfs tot 41 %. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, interviewde pharma.be Maurienne Will, CEO van het farmaceutisch bedrijf Will-Pharma. Lees meer

 • 3 februari 2017

  Geneesmiddelen spelen doorslaggevende rol in verbeterde overlevingskansen van kankerpatiënten

  Volgens recente cijfers zal naar schatting 1 op de 4 Belgen kanker ontwikkelen voor de leeftijd van 75 jaar[1]. Ondanks deze zorgwekkende cijfers, blijven de Belgen optimistisch en hebben ze vertrouwen in medische en farmaceutische innovatie. 64% van de Belgen denkt dat onderzoekers de komende decennia doeltreffende behandelingen zullen ontwikkelen om kanker te overwinnen. Lees meer

 • 3 februari 2017

  Twee belangrijke doorbraken in betere toegang tot kankergeneesmiddelen

  België speelt een pioniersrol in het onderzoek naar vooruitstrevende kankerbehandelingen. Heel wat nieuwe geneesmiddelen en behandelingen in de strijd tegen kanker worden in ons land ontwikkeld of getest. Naast chirurgie en radiotherapie, beschikken artsen over tal van efficiënte geneesmiddelen om kanker te bestrijden: chemotherapie, hormoontherapie, gentherapie en meer recent ook de immunotherapie. Lees meer

 • 1 februari 2017

  Belgisch gezondheidssector klimt naar 4de plaats in Europa

  België staat op de vierde plaats in een ranglijst van de best presterende gezondheidszorgsystemen van Europa. Vorig jaar stonden we nog op de vijfde plaats. Vooral op het vlak van toegankelijkheid scoort de gezondheidszorg in ons land opvallend goed. Dat blijkt uit de maandag bekendgemaakte Euro Health Consumer Index (EHCI) door Health Consumer Powerhouse (HCP). Lees meer

 • 1 februari 2017

  Farmaceutische bedrijven zijn groeimotor van Europese economie

  De farmaceutische industrie blijft een belangrijke rol spelen in de Europese economische groei. Dit is een van de conclusies van het rapport “The Economic Footprint of selected pharmaceutical companies in Europe”, uitgevoerd door het onafhankelijke economische onderzoeksinstituut WifOR. Lees meer

 • 29 november 2016

  “50 years of pharma.be”: the Belgian pharmaceutical industry is an undeniable success story for our country

  On Monday November 21st, over 650 key stakeholders in healthcare and pharma employees gathered in Brussels for a Symposium on the occasion of the 50th anniversary of pharma.be. They celebrated 50 years of innovation for patients in Belgium and our country being at the forefront of pharmaceutical innovation. Lees meer

 • 25 november 2016

  Pharmaceutical Round Table at the Royal Palace on November 22nd, 2016

  On Tuesday November 22nd, his Majesty King Philippe of Belgium welcomed a delegation of pharmaceutical companies for a Round Table at the Royal Palace. The meeting was organized on the occasion of the 50th anniversary of pharma.be, the umbrella association of the innovative pharmaceutical industry in Belgium. Lees meer

 • 14 november 2016

  VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Tom, Patient Experience

  “Zelfmanagement” of het leven met een chronische ziekte zelf in handen nemen is niet altijd eenvoudig. Als Patient Experience Manager voor het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie, is Tom steeds op zoek naar innovatieve oplossingen om patiënten met een chronische ziekte te ondersteunen in hun behandelingstraject. Begeleidingsprogramma’s, die steeds op initiatief van de arts worden opgestart, kunnen een ruggensteun bieden bij het correct volgen van een behandeling. Lees meer

 • 10 november 2016

  VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ingrid, Medical Science Liaison

  Na een loopbaan als Medical Science Liaison, werkt Ingrid (UCB) vandaag nauw samen met een team van MSL’s dat wetenschappelijke ondersteuning biedt aan artsen. Door de dialoog aan te gaan met een MSL expert, krijgen artsen toegang tot de meest recente, wetenschappelijke kennis over innovatieve behandelingen, bv. steunend op data van klinische studies; en bespreken ze hoe ze bepaalde ziektes beter kunnen opvolgen en behandelen. Lees meer

 • 9 november 2016

  VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Dr Paul Lacante, Medisch Directeur

  Na een 5-jarige loopbaan als huisarts, maakte Dr. Paul Lacante de overstap naar de farmaceutische industrie en is nu Medisch Directeur voor de Benelux bij de onderneming Bristol-Myers Squibb (BMS). Het Medical Affairs team in een farmaceutisch bedrijf heeft verschillende taken, waaronder artsen helpen om een juiste inschatting maken van de waarde en het correct gebruik van de geneesmiddelen en dus bij te dragen tot optimale patiëntenzorg. Lees meer

 • 8 november 2016

  INTERVIEW Brussels Airport Company: “Uitzonderlijke expertise van België in luchttransport van geneesmiddelen”

  Door hun temperatuurgevoeligheid, zijn geneesmiddelen en vaccins vaak heel delicate producten voor luchttransport. Een grote logistieke knowhow is nodig om een optimaal transport naar het buitenland, met behoud van productkwaliteit en –veiligheid, te garanderen. Nathan De Valck, Cargo & Product Development Manager bij Brussels Airport Company (BAC), benadrukt de internationale toppositie van België in het luchttransport van geneesmiddelen in een interview. Lees meer

 • 4 november 2016

  VIDEO: "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Alain-Geert, Productie

  Alain-Geert is actief op de productieafdeling van het biofarmaceutisch bedrijf Genzyme, dat deel uitmaakt van Sanofi. In de productievestiging in Geel worden eiwitten geproduceerd via levende organismen. In tegenstelling tot chemische geneesmiddelen, zijn eiwitten zeer complexe biologische moleculen. Lees meer

 • 3 november 2016

  VIDEO: "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ellen, Logistiek

  Het logistieke departement binnen een farmaceutisch bedrijf is belangrijk om innovatieve geneesmiddelen tot bij de patiënten te brengen die ze nodig hebben. Door complexe distributiepraktijken is dit echter niet altijd eenvoudig: geneesmiddelen zijn vaak temperatuurgevoelig, vereisen een specifieke verpakking, ... Lees meer

 • 31 oktober 2016

  VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Catheline, Market Access

  Als Market Access Manager voor het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), treedt Catheline op ná de vergunning of registratie van een geneesmiddel. In een volgende fase wordt immers een aanvraagdossier ingediend voor de prijsbepaling (bij de FOD Economie) en voor de terugbetaling van het geneesmiddel (bij het RIZIV) in kwestie. Dit dossier moet zowel de klinische als de economische waarde van de innovatieve behandeling aantonen. Lees meer

 • 27 oktober 2016

  VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Laurence, Regulatory Affairs

  Geneesmiddelen zijn onderworpen aan een strikte regelgeving voor ze aan de patiënt ter beschikking gesteld kunnen worden. Het doorlopen van de registratieprocedure is een belangrijke en noodzakelijke stap om patiënten toegang te kunnen bieden tot innovatieve geneesmiddelen. Lees meer

 • 25 oktober 2016

  VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Anne-Sophie, Clinical trials

  Anne-Sophie is actief als Clinical Research Associate (CRA) voor het farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk. Haar voornaamste taak is het het opstarten, opvolgen en afsluiten van klinische studies. Ze is het centrale punt van communicatie tussen het bedrijf en de sites waar de klinische studies lopen. Lees meer

 • 24 oktober 2016

  VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ole, R&D

  Ole werkt voor het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica als Principal Research Scientist in de R&D groep. Als hoofdonderzoeker ligt zijn expertise vooral in de wereld van de gepersonaliseerde farmaceutische ontwikkeling. Lees meer

 • 12 oktober 2016

  Behandeling van artritis: een echte revolutie in de reumatologie

  Tot het begin van de jaren negentig bleven de therapeutische opties tegen artritis beperkt tot symptomatische behandelingen. Sindsdien heeft de reumatologie een ware revolutie doorgemaakt, dankzij de ontwikkeling van strategieën die gericht zijn op ziektecontrole, en de komst van nieuwe biotherapieën die zelfs in zeer ernstige refractaire gevallen doeltreffend zijn. Lees meer

 • 21 september 2016

  Betere kennis en vroegere diagnose van Alzheimer zet deur open voor nieuwe therapeutische strategieën

  Alzheimer, de bekendste van alle neurodegeneratieve ziekten is een sluipende ziekte die 2 tot 4 % van de 65-plussers en 15 % van de 80-plussers treft. In België komt dat neer op ongeveer 85.000 personen. Lees meer

 • 16 september 2016

  Michel Collard verkozen als ondervoorzitter van pharma.be

  De Raad van Bestuur van pharma.be heeft Michel Collard, General Manager Celgene Belux, verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van de vereniging. Hij volgt in deze functie Patricia Massetti op. Lees meer

 • 28 juli 2016

  Virale hepatitis: 30 jaar revolutie in vaccinatie en behandeling

  28 juli 2016 – Ter gelegenheid van Wereld Hepatitis Dag, blikt koepelvereniging pharma.be terug naar de enorme vooruitgang in de vaccinatie en behandeling van hepatitis, en dit dankzij voortdurend onderzoek naar innovatieve behandelingen. Lees meer

 • 27 juli 2016

  pharma.be advies om uw reisapotheek samen te stellen

  De zomervakantie gaat van start: het is tijd om zorgeloos van deze rustperiode te genieten. Daarom heeft pharma.be een lijst opgesteld met een aantal zaken die niet mogen ontbreken in uw reisapotheek. Lees meer

 • 8 juli 2016

  ECCRT Junior Clinical Researcher STAR Programma

  Via het ECCRT (European Centre for Clinical Research Training) Star Programma krijgen jonge, getalenteerde en recent afgestudeerde universitairen de opportuniteit om een eerste werkervaring op te doen in het domein van klinisch onderzoek. Lees meer

 • 21 juni 2016

  Onderzoek naar ALS en Parkinson: de neuronen herstellen

  Er is nog geen geneesmiddel om ALS en de ziekte van Parkinson volledig te genezen, maar de voorbije jaren is er wel een opmerkelijke wetenschappelijke vooruitgang geboekt. Dit leverde geneesmiddelen op die beide aandoeningen gevoelig vertragen. Lees meer

 • 15 juni 2016

  Farmasector zet schouders onder behalen van duurzame VN-doelstellingen

  De farmaceutische sector is een van de drijvende krachten om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) te behalen. Wereldwijd lopen er zo’n 330 internationale samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg waarbij 25 farmaceutische bedrijven en 840 partnerorganisaties betrokken zijn. Lees meer

 • 15 juni 2016

  Dialogue @pharma.be: a call for Ambassadorship of the UN’s Sustainable Development Goals

  Over 240 key actors in development and healthcare attended the Dialogue @pharma.be event in Brussels on June 3rd, 2016. Lees meer

 • 20 mei 2016

  Sonja Willems en Patricia Massetti herverkozen als voorzitster en ondervoorzitster van pharma.be

  De Raad van Bestuur van pharma.be heeft met eenparigheid van stemmen mevrouw Sonja Willems, Algemeen Directeur Janssen Benelux, en mevrouw Patricia Massetti, Algemeen Directeur van MSD Belgium & Luxemburg, herverkozen als voorzitster en ondervoorzitster van de vereniging. Lees meer

 • 19 mei 2016

  Forum @pharma.be : “Patient centered clinical trials, the road ahead”

  Het Forum @pharma.be stond op 9 mei 2016 volledig in het teken van de patiënt : “Patient centered clinical trials, the road ahead”. Catherine Rutten, CEO van pharma.be, onderstreepte het feit dat België koploper is in klinische studies. Lees meer

 • 3 mei 2016

  50 jaar strijd om beter ademen : de farmaceutische sector werkt aan oplossingen voor luchtwegaandoeningen

  Luchtwegaandoeningen komen heel vaak voor: naar schatting bijna een miljoen Belgen kampen met astma. Op de Wereld Astma Dag (3 mei) publiceert pharma.be, de koepelorganisatie van de innovatieve farmaceutische industrie in België, een overzicht van de therapeutische vooruitgang in dit domein. Lees meer

 • 7 april 2016

  Vijftig jaar innovatie in het teken van de vrouw

  De gemiddelde levensverwachting van Belgische vrouwen is sinds 1950 met 15 jaar toegenomen, van 67 tot 82 jaar. In 1900 bedroeg de levensverwachting van vrouwen nog 50 jaar. De opmerkelijke stijging van de voorbije vijftig jaar is, rekening houdend met de verbeterde levensomstandigheden en hygiëne, ook en vooral te danken aan de wetenschappelijke en medische vooruitgang. Lees meer

 • 5 april 2016

  “Unleashing innovation" - When Pharma meets Technology

  Op 10 maart brachten pharma.be, Agoria en ISPE zo’n 300 vertegenwoordigers van de farmaceutische en de technologische sector samen in Brussel voor het evenement “Unleashing innovation – when Pharma meets Technology”. Ze deelden er de nieuwste inzichten op het gebied van systemen, innovaties en applicaties voor de farmaceutische en de technologische sector. Lees meer

 • 31 maart 2016

  Kristel De Gauquier (pharma.be) lid van de raad van bestuur van KCE

  Kristel De Gauquier, de Medisch Directeur bij pharma.be, werd op 14 maart 2016 bij besluit van de Minister van Volksgezondheid benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (Belgisch Staatsblad, 30 maart 2016). Lees meer

 • 4 februari 2016

  Elke maand starten tien nieuwe klinische proeven rond kanker in ons land

  Er worden in ons land gemiddeld tien nieuwe klinische proeven per maand opgestart voor de behandeling van kanker: 119 sinds januari 2015 om precies te zijn. Lees meer

 • 3 februari 2016

  Biologische geneesmiddelen : een bezoek aan de productiesite van Sanofi Genzyme

  pharma.be organiseerde op woensdag 13 januari 2016 een informatiesessie voor beleidsmakers rond de biologische geneesmiddelen in de productievestiging van Sanofi Genzyme in Geel. Lees meer

 • 11 december 2015

  België goed voor een zesde van totale Europese farma-export

  Bijna een tiende van de investeringen in farmaceutisch Onderzoek en Ontwikkeling in Europa zijn gesitueerd in ons land, blijkt uit onderzoek van pharma.be. Lees meer

 • 25 juni 2015

  Pieter De Crem highlights the many assets of the Belgian biopharmaceutical industy

  On June 24th, State Secretary for Foreign Trade Pieter De Crem was keynote speaker at the Life Science lunch, which was organised by UCB, in Beijing, China, within the framework of the Royal State Visit to China (June 20-28th). Lees meer

 • 22 mei 2015

  Ann Adriaensen (pharma.be) nieuwe voorzitter Doorzichtigheidscomité FAGG

  Ann Adriaensen, secretaris-generaal van pharma.be, is op 21 mei verkozen tot nieuwe voorzitster van het Doorzichtigheidscomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondsheidsproducten (FAGG). Lees meer

 • 20 mei 2015

  Join the Fight against Fakes

  pharma.be benadrukt het belang om extra voorzichtig te zijn wanneer geneesmiddelen worden besteld via het internet. In de meeste gevallen laat de kwaliteit van deze geneesmiddelen te wensen over. Lees meer

 • 20 mei 2015

  3 leidende vrouwen over de uitdagingen in de geneesmiddelenindustrie

  Voor de buitenwereld is het wellicht één van de best bewaarde geheimen dat aan het hoofd van pharma.be een volledig vrouwelijk team staat. Tijd om deze vrouwen even in de kijker te zetten. Lees meer

 • 15 mei 2014

  EFPIA en EGA bundelen hun krachten

  Onder het vaandel van de Europese business summit "The Business Agenda 2014-2019: Rebuilding a Competitive Agenda" op 14 & 15 mei, kondigden EFPIA, de Europese Federatie van de farmaceutische verenigingen en industrie, en EGA, de Europese vereniging voor de generieke geneesmiddelen, aan hun krachten te bundelen. Hun doel is een gezamenlijke visie te ontwikkelen en een actieplan op te stellen dat zal bijdragen aan de gezondheid van de Europese burgers en aan de economische welvaart van de Europese Unie.  Klik hier voor meer informatie. Lees meer

 • 12 mei 2014

  AMCRA - visie 2020 : het antibioticagebruik moet gehalveerd worden

  AMCRA vzw, het kenniscentrum dat een duurzaam antibioticabeleid wil bewerkstelligen in de diergeneeskunde, heeft zonet haar visie 2020 bekend gemaakt. Een ambitieus maar realistisch plan naar een duurzaam en meer verantwoord gebruik van antibiotica bij dieren met als doel de problematiek van antibioticaresistentie een halt toe te roepen. Lees meer

 • 7 februari 2014

  Onbeschikbaarheden van geneesmiddelen zijn onaanvaardbaar voor pharma.be

  Onbeschikbaarheden zijn onaanvaardbaar voor pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie. Ons hoofddoel is er voor te zorgen dat de patiënt zijn medicatie krijgt op het moment wanneer hij het nodig heeft. Dat is conform met onze ethische en wettelijke verplichtingen. Lees meer