Investeringen in innovatieve geneesmiddelen renderen

Innovatieve geneesmiddelen leiden tot significante gezondheidswinsten, maar België hinkt achterop in het West-Europees peloton bij de terugbetaling ervan. Het geneesmiddelenbudget moet de komende jaren met 5% per jaar groeien om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking.
Caroline Ven

De investeringen in gezondheidszorg krijgen deze legislatuur extra begrotingsruimte. De huidige pandemie noodzaakt daartoe, maar ook de demografie. De bevolkingsgroei, de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken impliceren hogere gezondheidszorg uitgaven. Het is belangrijk dat deze mensen kunnen rekenen op een goede gezondheidszorg om opnieuw te genezen en zich volop te kunnen ontplooien in de samenleving. Een recente studie toont aan dat het verlies aan gezonde levensjaren kan worden teruggedrongen met 30% voor diabetes, 40% voor hartziektes en zelfs 60% voor hepatitis-C dankzij de komst van innovatieve geneesmiddelen. De overlevingskansen in 5 jaar bij borstkanker is het laatste decennium toegenomen met 6 % en de gemiddelde levensverwachting is met 2 jaar gestegen.

Deze nieuwe geneesmiddelen nemen uiteraard een hap uit het gezondheidsbudget. Maar deze wordt vaak overdreven. Zo nemen de kosten van medicijnen slechts 30% in van de totale therapiekost van kanker. Nochtans zijn deze cruciaal bij de behandeling. In de totale publieke uitgaven voor gezondheidszorg vertegenwoordigen geneesmiddelen slechts 9% van het budget. En sinds 2012 stegen de kosten voor geneesmiddelen slechts met 17,7% in totaal, vergeleken met een stijging van 26,7% stijging van alle andere uitgaven in de ziekteverzekering. De aanwezigheid van een performant ecosysteem in België van de biofarmaceutische industrie biedt enorme kansen voor onze bevolking om van de beste therapieën te kunnen genieten. Ons land staat aan de top qua klinische studies en dankzij de economische footprint van de sector genereert de sector veel meer inkomsten voor de staat, in totaal meer dan 4 miljard euro per jaar, dan het totale budget voor geneesmiddelen.

In de eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor de samenleving als geheel en de staatskas. Onze bevolking moet de komende jaren kunnen rekenen op een realistische groei van het geneesmiddelenbudget om mee van de vruchten van de vooruitgang van innovatie te kunnen plukken.

Caroline Ven, CEO pharma.be

Become a member

Blijf op de hoogte van pharma.be