Toekomstpact

Op 27 juli 2015, een historische dag voor de Belgische farmaceutische industrie, ondertekende pharma.be het "Toekomstpact" met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Focus op innovatie voor de patiënt en voorspelbaarheid voor de bedrijven

Het unieke, historische en ambitieuze Toekomstpact geeft de farmaceutische industie een stabiel, voorspelbaar en betrouwbaar kader tot 2019 waarbinnen het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve geneesmiddelen mogelijk is. Deze investeringen zijn in het voordeel van de patiënten, die zo snel toegang kunnen krijgen tot nieuwe en innovatieve “geneesmiddelen van morgen”.

Uniek, historisch en ambitieus Pact

Het Toekomstpact bestaat uit vier grote onderdelen:

  1. Betere toegankelijkheid tot innovatieve geneesmiddelen voor patiënten

  2. Zuurstof voor groei en innovatie: ondersteuning van de Belgische leiderspositie op het gebied van farmaceutische Onderzoek en Ontwikkeling

  3. Grotere transparantie in de interacties tussen industrie en zorgverstrekkers

  4. Duidelijke budgettaire afspraken en duurzaamheid

Catherine Rutten, CEO van pharma.be: "Het pact getuigt van een sterke en gedeelde visie voor 2015-2018, en zal zowel de patiënten in België, als onze bedrijven en de overheid ten goede komen. Het aanmoedigende beleid ten aanzien van de innovatieve geneesmiddelen en van het harde werk van onze onderzoekers in de labo's zullen ons in staat stellen het Belgische leiderschap in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te bestendigen en zelfs te versterken.”

Maggie De Block: “Ik wil dat onze burgers, hun kinderen én hun kleinkinderen toegang hebben tot de nieuwste behandelingen en geneesmiddelen. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in de kwaliteit van onze gezondheidszorg maar dat we tegelijkertijd de betaalbaarheid van het systeem in het oog moeten houden. Daarnaast wil ik ook de geneesmiddelenindustrie in ons land versterken. België is nummer één in Europa in klinisch onderzoek naar innovatieve geneesmiddelen, en nummer twee op wereldschaal. En die unieke positie willen we behouden.”

Lees de publieke brochure over het Toekomstpact

Lees de publieke brochure in het Engels (Pact of the Future)

Lees het pharma.be persbericht na de ondertekening

Bekijk het Twitteroverzicht over het Toekomstpact