Science Serving Life

Een sterke en innovatieve geneesmiddelenindustrie heeft een positieve weerklank op ons allemaal

De farmaceutische industrie zet zich dagdagelijks in voor de gezondheid van mens, dier en maatschappij. Ziekten die pakweg 50 jaar geleden nog dodelijk waren, kunnen we nu genezen of de getroffen patiënten kunnen op een menswaardige manier omgaan met hun ziekte omdat deze een eerder chronisch karakter heeft gekregen.

Mensen die vroeger aan hun bed gekluisterd waren, kunnen nu hun steentje bijdragen aan de maatschappij dankzij geneesmiddelen en behandelingen die hen in staat stellen om een zo normaal mogelijk leven te leiden.

Alle ziekten de wereld uit helpen, dat kan de industrie niet. Maar ze geeft niet op. Ze blijft zich inzetten voor de talrijke ziekten waarvoor er nog geen middel is. En dit doet ze samen met de 38 500 medewerkers uit de industrie en de talrijke onderzoekers en academici uit universiteiten en ziekenhuizen.

En laten we ook onze (gezelschaps)dieren niet vergeten. Ook voor hen zet de diergeneeskundige industrie haar beste beentje voor.

Hieronder enkele voorbeelden van wat de farma-industrie voor onze leefwereld kan betekenen.

Positieve impact van geneesmiddelen op patiënten en samenleving  De inspanningen van de sector in de strijd tegen COVID-19  
     
     50 jaar farmaceutisch onderzoek
     
 #WijGevenNietOp