Gezondheid en Innovatie

 • Geneesmiddelen en reclame

  Specifieke wetgeving

  De reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is, naast de algemene reglementering op het gebied van reclame, onderworpen aan een specifieke wetgeving die gericht is op een rationeel gebruik van de geneesmiddelen, in alle objectiviteit en op basis van correcte en volledige informatie.

  In België wordt dit wettelijk omkaderd in de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen en het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

  Voor meer informatie in verband met reclame voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, kan u terecht op de website van het FAGG. Daar kan u meer achtergrond terugvinden over de regels met betrekking tot reclame in het algemeen, inzake publiciteit naar het grote publiek, en de promotie gericht aan de gezondheidszorgbeoefenaars.

  Bureau van Toezicht op de Geschreven Communicatie (BTGC)

  Sinds 2010 waakt het onafhankelijk orgaan ‘Bureau van Toezicht op de Geschreven Communicatie’ (BTGC) over de kwaliteit van de schriftelijke informatie die de leden van pharma.be naar professionele zorgverleners richten. Iedere maand onderzoeken experts van het BTGC de geschreven communicatie van vijf willekeurig gekozen geneesmiddelen van pharma.be leden. Op die manier werd sinds 2010 het promotiemateriaal van meer dan 220 geneesmiddelen aan een evaluatie onderworpen.

  Het BTGC houdt toezicht op de overeenstemming van de geschreven communicatie van de farmaceutische ondernemingen naar de gezondheidszorgbeoefenaars met de bepalingen van de Code voor deontologie en met de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake (art. 61 en volgende van de Code voor deontologie van pharma).

  Het laatste BTGC (2019) rapport kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Mdeon, een gemeenschappelijk deontologisch platform

  Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen. Mdeon stelt zich tot taak op een proactieve wijze een kwaliteitsvol kader te creëren voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

  Lees de Deontologische code van Mdeon

  Sinds 1 januari 2007 geldt de verplichting dat elke producent of leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector wenst uit te nodigen om deel te nemen aan een wetenschappelijke manifestatie die over meerdere opeenvolgende kalenderdagen verloopt, verplicht over een voorafgaand visum moet beschikken.

  Mdeon is is officieel erkend, bij koninklijk besluit, om dergelijke visa te verlenen. Het platform wordt bij de visumverlening ondersteund door het federaal geneesmiddelenagentschap (fagg) en biedt de garantie aan het betrokken bedrijf en de zorgverstrekkers in kwestie dat de wetenschappelijke manifestatie in overeenstemming is met de wettelijke criteria.

  Belangrijk is dat Mdeon zich hierbij niet alleen richt tot de producenten en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar vooral tot de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, aangezien zij met de industrie mede verantwoordelijk zijn voor de naleving van de visumprocedure. De erkenning van Mdeon was niet alleen een belangrijke stap naar volledige zelfcontrole, maar ook een erkenning van de jarenlange inspanningen van pharma.be en de farmaceutische sector op dit domein. Alle gezondheidsactoren nemen samen hun verantwoordelijkheid op, ondersteund door het fagg.

  Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, werd Mdeon ook bevoegd voor de missies van het fagg in het kader van de Sunshine Act. Mdeon is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan onder de naam betransparent.be.