Een bezoek aan de productiesite van Sanofi Genzyme

Een bezoek aan de productiesite van Sanofi Genzyme

pharma.be organiseerde op woensdag 13 januari 2016 een informatiesessie voor beleidsmakers rond de biologische geneesmiddelen in de productievestiging van Sanofi Genzyme in Geel.

Prof Dr. Bruno Flamion, afdeling fysiologie en farmacologie, Universiteit van Namen

Als vereniging van bedrijven die actief zijn op het vlak van innovatieve geneesmiddelen in België, hecht pharma.be veel belang aan de dialoog met alle partners in de zorg. De innovaties in het zorglandschap grijpen immers bijzonder snel om ons heen. Een schoolvoorbeeld daarvan zijn de biologische geneesmiddelen, die een steeds prominentere rol spelen in het therapeutisch aanbod voor patiënten.

Een belangrijk aantal van deze biologische geneesmiddelen worden in Vlaanderen en in België ontwikkeld en/of geproduceerd. Een succesverhaal dat het leiderschap van ons land op het gebied van farmaceutische ontwikkeling en productie nog maar eens onderstreept.

Om dit verhaal kracht bij te zetten, organiseerde pharma.be op woensdag 13 januari 2016 een informatiesessie voor beleidsmakers rond de biologische geneesmiddelen in de productievestiging van Sanofi Genzyme in Geel. Een twintigtal parlementsleden en lokale politici kregen eerst een uiteenzetting van Prof. Dr. Bruno Flamion (Universiteit Namen), vooraanstaand academicus en expert op het vlak van biologische geneesmiddelen. Hij lichtte onder meer het unieke karakter en de specifieke uitdagingen van biologische geneesmiddelen ten aanzien van de klassieke geneesmiddelen toe. Daarna volgde een bezoek aan de productiesite. Deze vestiging van Sanofi Genzyme neemt een sleutelpositie in binnen de Sanofi groep, en wordt beschouwd als één van de kroonjuwelen van onze biofarmaceutische industrie.

Gastheer Jan Hendrickx, Managing Director Sanofi Belgium: "Ik ben uitermate verheugd om samen met pharma.be de beleidsmakers te mogen verwelkomen in onze biologische productiesite in Geel. Biologische geneesmiddelen zijn de therapieën van de toekomst. Waar ze bij de Sanofi-groep in 2012 58% uitmaakten van de R&D pipeline is dat in 2015 85% geworden. Een trend die zich ook bij andere bedrijven manifesteert. De nieuwe biologische geneesmiddelen hebben het potentieel om een positieve transformatie teweeg te brengen bij ernstige en invaliderende aandoeningen zoals diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, kanker, zeldzame aandoeningen, autoimmuunziektes, ..."

Gunther Pauwels, General Manager van de productiesite in Geel belichtte het complexe productieproces: "Als producent van complexe biologische producten is het zaak om steeds te zoeken naar optimalisatie van onze processen. Daarom investeren we intens in de basisopleiding - die zes maanden duurt - en in continue training van onze medewerkers. In Geel positioneren we ons dan ook als 'Champions in production of complex molecules'. Zo kunnen we de site verder verankeren in België en hopen we ze in de toekomst ook uit te breiden."