Gezondheid en Innovatie

Biologische geneesmiddelen zijn complexe moleculen, gemaakt van levende organismen. De ontwikkeling en productie van biologische geneesmiddelen is daardoor veel tijds- en kapitaalsintensiever dan de ontwikkeling van chemische moleculen.

Biologische geneesmiddelen verbeteren op een significante manier de behandeling van ernstige ziekten. Ze zijn van primordiaal belang en vertegenwoordigen een belangrijk deel van het huidige beschikbare geneesmiddelenaanbod in België.