Jaarlijkse analyse van Deloitte over de Belgische voetafdruk van klinische studies

Elk jaar maakt Deloitte, op vraag van pharma.be, een analyse van de Belgische voetafdruk van de klinische studies op Europees niveau. Normaal gezien wordt deze analyse op het Clinical Trials Forum voorgesteld dat dit jaar spijtig genoeg niet kon plaatsvinden. Daarom zullen de resultaten van deze analyse worden voorgesteld tijdens een PowerPoint presentatie voorzien van commentaar door Nathalie Lambot, experte klinische studies bij pharma.be

België is een uniek gezondheidsecosysteem waarin klinisch onderzoek kan gedijen. Dankzij een gedeelde visie en een gemeenschappelijke focus voor oplossingen tussen regelgevers, industrie, onderzoekers en de overheid heeft België zich kunnen positioneren als een van de bevoorrechte plaatsen om in Europa klinische studies uit te voeren. De jaarlijkse analyse van de Belgische voetafdruk van klinische studies die Deloitte voor pharma.be uitvoert, bevestigt deze concurrentiepositie. Deze studie geeft niet alleen de situatie van België in 2018 weer, maar geeft eveneens de vergelijking van de kenmerken van aanvragen voor klinische proeven weer tussen België en een selectie van negen Europese landen (Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk en Zweden). Tot slot analyseert de studie de aantrekkelijkheid van België als locatie voor klinische studies.

Meer over het rapport in deze presentatie, becommentarieerd door onze experte in klinische studies, Nathalie Lambot.