betransparent.be & Sunshine Act

 

Jean-Christophe Tellier, u bent net voorzitter van de EFPIA* geworden. Uw eerste toespraak ging over samenwerking, waarom?

Wij zijn er sterk van overtuigd dat niemand op eigen houtje de strijd tegen een ziekte kan winnen. We willen met alle actoren van het gezondheidsstelsel samenwerken om oplossingen te vinden die patiënten helpen. In de huidige evoluties van gezondheidszorgsystemen en industrieën zijn multi-stakeholder samenwerkingen immers onontbeerlijk om vooruitgang te boeken. Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medische interventies zijn in hoge mate onderling afhankelijk geworden.

Is dergelijke samenwerking tussen uiteenlopende actoren wel mogelijk?

Iedereen die in de gezondheidssector werkt, heeft hetzelfde doel: de beste resultaten leveren voor de patiënt. We proberen dat te vaak geïsoleerd te doen en soms lijken we elkaar zelfs tegen te werken. Om een harmonieuze gezondheidszorg tot stand te brengen, moeten we het parcours van de patiënt in zijn geheel beschouwen en manieren vinden om samen te werken.

Als we naar de uitdagingen van de toekomst kijken – zoals dementie en de toename van kanker en diabetes – lijdt het geen twijfel dat de oplossing van die problemen niet alleen in innovatie ligt, maar ook in de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Wij hebben ons ertoe verbonden om met partners in de gezondheidzorg samen te werken om een evenwicht te vinden tussen de behoefte aan nieuwe behandelingen en de noodzaak om de gezondheidszorg nu en in de toekomst betaalbaar en duurzaam te maken. Als voorzitter van de EFPIA* ben ik echt trots dat de (bio)farmaceutische sector alleen al in Europa meer dan 35 miljard euro per jaar in onderzoek en ontwikkeling investeert. De meer dan 7.000 geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn, bewijzen dat het systeem werkt.

Wat zou u vragen als u een wens mocht doen?

Dat de actoren ophouden met geïsoleerd te werken. We kunnen ons niet langer een enge visie veroorloven, want de oplossingen die patiënten nodig hebben, vereisen een brede coalitie van actoren. In die geest wil ik een snellere overgang naar een meer globale visie op de gezondheidszorg, een visie die op de competenties en de knowhow van alle belanghebbenden steunt.

Jean-Christophe Tellier is is reumatoloog van opleiding. Sinds 2011 is hij Chief Executive Officer & Chairman of the Executive Committee van UCB. Van 2005 tot 2006 was hij voorzitter van pharma.be.
*EFPIA: Europese vereniging van farmaceutische bedrijven en associaties

EFPIA website