betransparent.be & Sunshine Act

 

Van een deontologisch initiatief ...

In 2014 hebben de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen in België - in nauwe samenwerking met diverse verenigingen van zorgverstrekkers en organisaties in de gezondheidszorg - de handen in elkaar geslaan om een gezamenlijk en publiek transparantieplatform te ontwikkelen. De doelstelling was om de transparantie in hun relaties met beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector verder te versterken.

Het resultaat van dit initiatief is een online platform www.betransparent.be, opgericht in 2015 door 27 verschillende partners in de gezondheidszorg, dat beheerd wordt door Mdeon. In juni 2016 hebben de bedrijven die lid zijn bij pharma.be voor het eerst de waardetransfers gepubliceerd die zij aan zorgverstrekkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici ...) of organisaties uit de gezondheidssector (ziekenhuizen, artsenverenigingen, enz.) hebben toegekend. In juni 2017 volgden de leden van beMedTech en FeBelGen. 

Voor meer informatie over het deontologisch initiatief :

 

… naar een wettelijke erkenning

Door het succes van het deontologisch initiatief en met het oog op een versterking van de transparantie tussen de industrie en andere partners in de gezondheidszorg, volgde in 2017 een wettelijke grondslag aan de transparantieverplichtingen, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de deontologische codes van de koepelverenigingen.

De nieuwe wet, bekend als de Sunshine Act, is van toepassing op alle waardetransfers die toegekend zijn aan beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector, en aan patiëntenverenigingen, en dit vanaf 2017. De regels van de Sunshine Act zijn nader omschreven in het koninklijk besluit ter uitvoering

Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 is Mdeon aangesteld om de missies van het fagg uit te voeren in het kader van de Sunshine Act, waar het zal instaan voor de uitvoering ervan onder de naam betransparent.be.

Voor meer informatie over de Sunshine Act :