Herziene ethische regels

12/12/2015

Herziene ethische regels met betrekking tot het gratis aanbieden van voorwerpen ten voordele van een beroepsbeoefenaar of een organisatie uit de gezondheidssector.