NIEUWE BROCHURE: Farmacijfers 2019 - Belgische bio-farmasector aan de wieg van nieuwe vaccins en behandelingen

12/05/2020

Uit de ‘Farmacijfers 2019’ blijkt eens te meer de dynamiek van onze sector, met sterke groei in alle domeinen: onderzoek en ontwikkeling, export en tewerkstelling voor de Belgische economie. De sterk uitgebouwde internationale positie van ons land is echter geen vaste verworvenheid.


We moeten deze blijven koesteren en verder versterken. Andere landen zitten niet stil en rollen graag de rode loper uit voor deze innovatieve sector. Laat ons dus permanent waken over onze competitiviteiten bijsturen en versnellen waar en wanneer nodig. Alleen zo kan de Belgische bio-farmasector mee aan de wieg blijven staan van nieuwe vaccins en behandelingen.