Wereldkankerdag – 4 februari 2019 - 19 nieuwe innovatieve kankermedicijnen voor patiënten in België in 2018

04/02/2019

In 2018 werd in België de terugbetaling(1) van 19 uiterst innovatieve kankermedicijnen goedgekeurd. Het gaat om nieuwe behandelingen die bij bepaalde patiënten de levensduur kunnen verlengen, de verdere ontwikkeling van de ziekte kunnen voorkomen en/of de levenskwaliteit kunnen verbeteren. Met die geneesmiddelen kunnen bepaalde soorten kanker beter bestreden worden. Het gaat onder meer om vormen van longkanker, borstkanker, leverkanker, maagkanker, nierkanker, wekedelentumoren, schildklierkanker, ruggenmergtumoren en bloedkanker.


 

“Het aantal nieuwe geneesmiddelen benadrukt het innovatievermogen van de (bio)farmaceutische sector”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be. “Die nieuwe kankerbehandelingen kunnen voor bepaalde patiënten van levensbelang zijn en tonen nog maar eens aan dat onderzoek en ontwikkeling van nieuwe therapieën een prioriteit zijn voor onze leden.”
 
“Enkele van die nieuwe geneesmiddelen zijn doelgerichte therapieën om een specifieke groep patiënten te behandelen. De therapieën zijn aangepast aan het genetische profiel van de patiënt. Bepaalde medicijnen zijn ook goedgekeurd voor pediatrisch gebruik. Daarbij gaat het om behandelingen waarvan klinische studies aantonen dat ze doeltreffend werken bij kinderen en adolescenten”, benadrukt Kristel De Gauquier, medisch directeur van pharma.be.
 
“België staat bekend om zijn uitgebreide expertise in de ontwikkeling van de medicijnen van de toekomst. 22,5 procent van de klinische studies naar kanker in Europa zijn opgestart of worden uitgevoerd in ons land. Innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven werken hiervoor samen met meer dan 70 ziekenhuizen en talrijke uitstekende onderzoekscentra in ons land. Dat vormt een uniek ecosysteem in Europa”, zegt Catherine Rutten.
 
Contactpersonen:
Stefaan Fiers - Woordvoerder (NL) pharma.be sf@pharma.be - 0476 76 90 77
Gregory Willocq - Woordvoerder (FR) pharma.be gw@pharma.be - 0475 98 09 03
 
(1) Het positieve advies voor een terugbetaling van een geneesmiddel wordt verleend door de Commissie voor de terugbetaling van Geneesmiddelen (CTG)*, een onderdeel van het RIZIV**. Deze laatste beoordeelt de aanvragen voor een terugbetaling aan de hand van vijf criteria: werkzaamheid, doeltreffendheid, bijwerkingen, toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. In 2018 werden negentien geneesmiddelen die verschillende kankers in diverse stadia behandelen, terugbetaald.
 
*Dit orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van mutualiteiten, artsen- en apothekersverenigingen, universiteiten en de overheid. Representatieve beroepsorganisaties die de geneesmiddelenindustrie vertegenwoordigen, zetelen eveneens in de CTG, maar hebben geen stemrecht.
**Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering