2017: 26 nieuwe hoog-innovatieve geneesmiddelen voor de patiënt terugbetaald

23/03/2018

Zesentwintig hoog-innovatieve geneesmiddelen kregen in 2017 een goedkeuring voor terugbetaling in België. Het gaat om nieuwe therapieën die voor patiënten met verschillende vormen van kanker (huid-, borst-, pancreas-, long- en maagkanker) een belangrijk verschil in levenskwaliteit kunnen maken. Ook therapieën voor multiple sclerose, ernstige vormen van reumatoïde artritis of ter preventie van baarmoederhalskanker werden zo in 2017 voor terugbetaling goedgekeurd.


 Het positieve advies voor een terugbetaling van geneesmiddel wordt verleend door de Commissie voor Terugbetaling Geneesmiddelen (CTG)*, een onderdeel van het RIZIV**. Die beoordeelt de aanvragen voor terugbetaling op vijf criteria: op werkzaamheid, doeltreffendheid, bijwerkingen, toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Op basis van deze criteria wijst de CTG het geneesmiddel toe aan een ‘klasse’. De zogenaamde “Klasse 1 geneesmiddelen” en weesgeneesmiddelen hebben een sterk bewezen therapeutische meerwaarde. In deze groepen van geneesmiddelen bevinden zich het merendeel van de innovatieve behandelingen. In 2017 werden achttien aanvragen voor terugbetaling als klasse 1 en acht aanvragen als weesgeneesmiddel ingediend door de farmaceutische bedrijven en uiteindelijk terugbetaald.

Daarnaast werden er in 2017 twaalf geneesmiddelen terugbetaald in vijftien nieuwe indicaties. Het gaat dan om indicaties waarvoor soms nog geen behandeling voorhanden was, zoals bijvoorbeeld ernstige aplastische anemie of om aandoeningen waarvoor wel al behandelingen bestonden, maar waarvoor nu een alternatieve behandeling ter beschikking is.

Meer aanvragen en een snellere procedure

In 2017 werden er meer aanvragen voor terugbetaling door de farmaceutische bedrijven ingediend. Dit zijn dossiers die het resultaat zijn van intensieve klinische ontwikkeling.

Bovendien werd de terugbetalingsprocedure met één maand ingekort, zodat de geneesmiddelen sneller ter beschikking komen voor de patiënt. Dit was een verwezenlijking van het Toekomstpact, een akkoord dat in 2015 werd afgesloten tussen de federale regering en de vereniging van farmaceutische bedrijven, precies met het oog op het sneller toegankelijk maken van innovatie voor patiënten in België.

https://extranet.pharma.be/uploads/imglib/3/a_3_1499859505.jpg Kristel De Gauquier, Medisch Directeur pharma.be

“Als medisch directeur kan ik het aantal Klasse 1 geneesmiddelen dat vorig jaar voor terugbetaling goedgekeurd werd alleen maar toejuichen. Het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling komt zo ter beschikking voor patiënten, wat hun levenskwaliteit sterk kan verbeteren en hun leven kan verlengen”

* In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van de mutualiteiten, de artsen- en apothekersverenigingen, de universiteiten en de overheid. Vertegenwoordigers van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesmiddelenindustrie zetelen eveneens in de CTG maar hebben geen stemrecht.

** Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Voor meer informatie:

Stefaan Fiers, Woordvoerder pharma.be

sf@pharma.be - 0476 76 90 77

www.pharma.be