Bio-originele geneesmiddelen droegen in 2015 voor 35,2 mio EUR bij tot besparingen

07/01/2016

Op 7 januari 2016 werd een Convenant voor de doorstart van biosimilaire geneesmiddelen ondertekend door de Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, vertegenwoordigers van de koepels van ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen, wetenschappelijke artsenverenigingen, en de farmaceutische industrie in België.


Het Convenant is het resultaat van het Toekomstpact dat in juli 2015 werd gesloten tussen de regering en de farmaceutische industrie, en is belangrijk voor een duurzaam gebruik van biologische geneesmiddelen, zowel van bio-originele als van biosimilaire geneesmiddelen.

Via een duurzaam gebruik van biologische geneesmiddelen (1) streeft het Convenant zowel het behoud van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg na, als het vrijwaren van een innovatieve, kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor patiënten.

Het Convenant stelt in eerste instantie doelstellingen voorop voor de drie biosimilaire geneesmiddelen die worden voorgeschreven in de ziekenhuizen, met name Infliximab, Filgrastim en EPO.

Het Convenant betreft de bionaïeve patiënten (2). Voor de bionaïeve patiënten wordt de behandelende arts, indien hij kiest voor een molecule waarvoor een biosimilair alternatief bestaat, gevraagd een biosimilair geneesmiddel te overwegen. Maar hij behoudt de keuze, gezien zijn therapeutische vrijheid.

Overigens is er vandaag voor het RIZIV geen prijsverschil tussen de terugbetalingsprijs van de bio-originelen en de biosimilars die in het Convenant vermeld zijn, op één na.

Tevens tonen berekeningen aan dat bio-originele geneesmiddelen in 2015 reeds voor 35,2 mio EUR (op jaarbasis) bijgedragen hebben tot de besparingen in de ziekteverzekering, door prijsdalingen in toepassing van prijsregulering en eventueel bijkomende vrijwillige prijsdalingen na een aantal jaren in het terugbetalingssysteem. Op deze wijze dragen bio-originele geneesmiddelen die hun octrooi verliezen vandaag al in belangrijke mate bij tot het duurzaam houden van ons gezondheidszorg systeem.

(1) Biologische geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die een actieve substantie bevatten die wordt geproduceerd op basis van levende cellen en weefsels (of afgeleiden hiervan). Een biosimilair geneesmiddel behoort tot de groep van biologische geneesmiddelen die uit patent zijn. Een biosimilair geneesmiddel is gelijkaardig ("similair") maar nooit identiek aan een bestaand biologisch geneesmiddel (bio-origineel).

(2) Bionaïeve patiënten : (1) patiënten die voor het eerst met een biologisch geneesmiddel worden behandeld, (2) patiënten die het afgelopen jaar niet met een biologisch geneesmiddel werden behandeld en (3) patiënten die eerder met een biologisch geneesmiddel werden behandeld voor dezelfde indicatie, maar waarvoor de arts een wijziging van de therapie noodzakelijk acht. Met "biologisch geneesmiddel" wordt een specifieke biologische molecule bedoeld.

Voor meer informatie:

Woordvoerder pharma.be: Stefaan Fiers (02 661 91 27 - 0476 76 90 77) - sf@pharma.be