1 op de 5 Europese klinische studies tegen kanker, loopt in België

19/05/2017

België is een Europese leider in het onderzoek naar vooruitstrevende kankerbehandelingen. Een vijfde (20 procent) van de nieuwe, hoogtechnologische kankergeneesmiddelen en therapieën in Europa worden in ons land ontwikkeld of getest. De specifieke expertise van België in oncologie is opvallend: bijna een derde (29 procent) van de aanvragen om een klinische studie te starten, zijn kankerstudies.


  • Bijna 1/3de van het klinisch onderzoek in België draait rond kankerbestrijding

  • Van 2014 tot 2016, werden in Belgium ruim 470 aanvragen tot kankerstudies ingediend

  • In een Europees perspectief: 1/5de van alle Europese kankerstudies wordt in België uitgevoerd

Maandelijks ontvangt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg) gemiddeld 13 nieuwe klinische studie-aanvragen om kanker te bestrijden”, constateert Nathalie Lambot, Clinical Trials Expert bij pharma.be. “De expertise van België in klinische studies en de korte goedkeuringstermijnen bieden een groot voordeel voor de patiënten in ons land. Zij kunnen op die manier vroeg toegang krijgen tot innovatieve behandelingen.”

Naast de kankerstudies, is België ook bekend voor studies in vrijwel alle therapeutische domeinen en op het gebied van nieuwe medische technieken. Ons land telde vorig jaar 507 nieuwe aanvragen voor klinische studies, en een totaal van 1.399 lopende studies. Daarmee staat België, rekening houdend met haar aantal inwoners, op de tweede plaats in Europa.

Het grootste deel van het klinisch onderzoek, met name 82 %, werd geïnitieerd door de farmaceutische industrie. De overige 18 % zijn klinische studies opgestart door universiteiten of academische centra.

Evaluatie fase 1-studies binnen de 15 dagen

In België weet je heel snel of een klinische studie wordt goedgekeurd. Voor een fase 1-studie is dit bijvoorbeeld binnen de 15 dagen. De snelle goedkeuringstermijnen sporen vele bedrijven aan om een aanvraag in te dienen in België. Dit blijkt ook uit de recente survey van 45 farmaceutische bedrijven die in België klinisch onderzoek doen. Uit de survey blijkt ook dat de Belgische onderzoekscentra en onderzoekers een uitstekende reputatie hebben.

Catherine Rutten, CEO van pharma.be: “De uitzonderlijke samenwerking in ons land tussen de farmaceutische bedrijven, de academische wereld, de ziekenhuizen, het geneesmiddelenagentschap en de ethische comités, is een enorme troef om klinische studies snel en in de beste omstandigheden te kunnen opstarten. Eind april werd een nieuwe wet voor klinische studies gestemd die deze samenwerking nog meer aanmoedigt. We mogen trots zijn op de uitzonderlijke positie van België als Europees gastland voor klinische studies.“

Voor meer informatie:

Woordvoerder pharma.be: Stefaan Fiers (02 661 91 27 - 0476 76 90 77) - sf@pharma.be

Bronnen: Fagg (cijfers 2014-2016); clinicaltrials.gov (cijfers 2016)