1 op 3 leidinggevenden in de farmasector is een vrouw: “We zijn op de goede weg”

07/03/2017

Het aandeel vrouwen in leidinggevende posities in de farmaceutische sector ligt op 31,5 %. In het managementteam klimt het aandeel vrouwen zelfs tot 41 %. En bijna 2 op de 3 tewerkgestelden in de onderzoeksteams (62%) zijn vrouwen. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart, zet pharma.be de sterke vertegenwoordiging van vrouwen in de geneesmiddelenindustrie in de kijker.


“De farmaceutische industrie is een sector waar de sterke kanten van vrouwen naar waarde wordt geschat”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be, de koepelvereniging van de innovatieve geneesmiddelenindustrie in België.

1 op 3 leidinggevenden een vrouw

Bijna 1 op de 3 leidinggevende functies (31,5 %) in de farmaceutische sector wordt ingevuld door een vrouw. Helemaal niet slecht, vergeleken met andere sectoren. In de telecommunicatie is dit 25 %, in de verzekeringssector 26 %, in de energiesector amper 13 %. Dit blijkt uit het 2016 rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

 
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen in leidinggevende functies
Farmaceutische sector
50,0%
31,5%
Chemische sector
21,9%
15,8%
Voedingssector
31,1%
23,1%
Telecommunicatie
27,2%
25,5%
Energiesector
22,5%
12,7%
Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen
50,1%
25,8%
Textielsector
34,8%
11,9%
Bron: 2016 rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Evenveel vrouwen als mannen actief in de sector

In zijn geheel telt de farmaceutische sector in België bijna 35.000 tewerkgestelden, waarvan 50 % vrouwen[1]. In onderzoeksteams zijn bijna 2 op de 3 werknemers vrouwen (62%) [2]. Er zijn weinig andere sectoren in België die op dit vlak beter scoren dan de farmaceutische sector.

Sonja Willems, voorzitster van pharma.be: “We zijn op de goede weg. De farmaceutische sector streeft al jaren bewust naar een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben een sterke teamgeest en zijn heel resultaatsgericht. Dit zijn belangrijke troeven voor een sector waar samenwerking en innovatie centraal staat.”

Gelijke doorgroeimogelijkheden

De sterke opportuniteiten voor vrouwen in de farmaceutische sector uiten zich ook in de doorgroeimogelijkheden. Vrouwen hebben bijna evenveel kansen als hun mannelijke collega’s om een deel uit te maken van het managementteam: het aandeel vrouwen ligt hier op 41% [3].

Contact: Stefaan Fiers - Woordvoerder van pharma.be - sf@pharma.be - 0476 76 90 77[1] 2016 rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

[2] pharma.be 2016 survey bij 63 bedrijven: samen vertegenwoordigen zij 71% van de totale werkgelegenheid in de sector

[3] pharma.be 2016 survey