Geneesmiddelensector draagt de helft van de besparingen in de gezondheidszorg (452 miljoen euro)

18/10/2016

Brussel, 18 oktober 2016

De helft van alle besparingen in de gezondheidszorg komen op de kap van de geneesmiddelensector. De totale factuur loopt op tot 452 miljoen euro. Dit is één zesde van de totale omvang van de begrotingsinspanning van de federale regering. “Dit de zwaarste bijdrage die ooit geleverd werd aan het in evenwicht houden van het gezondheidszorgbudget door één sector”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be.


“Bovendien is de geneesmiddelensector de enige sector die het met minder budget zal moeten doen dan vorig jaar. Als verantwoordelijke partner brengen we zo een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem. Maar de stemmingmakerij van de afgelopen weken tegen onze sector mag, wat ons betreft, nu stoppen.”

De begroting van gezondheidszorg die maandag werd voorgelegd aan de Algemene Raad van het RIZIV legt voor 902 miljoen euro besparingen op. Ruim de helft van de besparingen komen op kap van het geneesmiddelenbudget. Er worden immers voor 452 miljoen euro maatregelen genomen die de farmaceutische sector treffen. De besparingen worden gespreid over verschillende maatregelen.

Geneesmiddelensector gaat er als enige op achteruit

“Dit zijn zeer zware bezuinigingen. Nooit eerder heeft één van de sectoren zoveel moeten bijdragen aan het in stand houden van de begroting voor gezondheidszorg”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be. “Deze 452 miljoen euro maatregelen treffen onze bedrijven bijzonder hard. We zijn de enige sector in de gezondheidszorg die het met minder budget moet doen dan vorig jaar (-0,2 %), terwijl het budget van gezondheidszorg er globaal gezien wel op vooruit gaat.”

“Toch hebben we gisteren voor dit budgetvoorstel gestemd”, vervolgt Catherine Rutten. “Omdat we in budgettair moeilijke tijden onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Bovendien worden de principes en de essentie van het Toekomstpact, ondanks de bijkomende maatregelen, gerespecteerd, en worden de patiënten zo veel mogelijk ontzien. Vele maatregelen die de concurrentie in de off-patent markt verder aanscherpen laten toe om innovaties ook in de toekomst nog mogelijk te maken. Dit is essentieel om een optimale zorg voor de patiënt te kunnen garanderen, en tegelijk cruciaal voor onze sector. Dit zal voor onze bedrijven de belangrijkste maatstaf zijn om de billijkheid van dit begrotingsakkoord te meten”.

Stemmingmakerij tegen de sector mag nu stoppen

Catherine Rutten besluit : “Laat me evenwel duidelijk stellen dat een dergelijk zware last op de schouders van de geneesmiddelensector niet voor herhaling vatbaar is. Ik hoop dat alle partners zich bewust zijn van de enorme inspanningen die onze bedrijven leveren. Het staat nu zwart op wit welke inspanningen we leveren om het systeem duurzaam en betaalbaar te houden. Dat bleek overigens ook al uit het Toekomstpact dat we vorig jaar gesloten hebben met de regering, en waarin we ons akkoord verklaarden met besparingsmaatregelen over meerdere jaren. De stemmenmakerij van de afgelopen weken tegen onze sector mag, wat ons betreft, nu dan ook stoppen.”

Contact: Stefaan Fiers - Woordvoerder van pharma.be - sf@pharma.be - 0476 76 90 77