Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen ? Breng ze naar uw apotheker !

01/07/2016

Geneesmiddelen zijn niet zoals andere producten. Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met andere afvalsoorten. In samenwerking met de gewesten organiseert en financiert de farmaceutische sector een selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen, zodat deze op een veilige manier vernietigd kunnen worden.

Uw bijdrage in dit proces ? Twee eenvoudige en kosteloze handelingen : sorteren en terugbrengen.