Publicaties

Hier kan u de meest recente brochures en publicaties van pharma.be terugvinden.

 • Farmacijfers 2020

  Innovatie, Een krachtige hefboom voor een gezonde toekomst De farmabedrijven toonden hun veerkracht tijdens de huidige gezondheidscrisis en versnelden hun onderzoek om in een recordtijd de ontwikkeling mogelijk te maken van meerdere therapeutische oplossingen om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Lees meer

 • New brochure - THE BELGIAN BIOPHARMACEUTICAL SECTOR: A vibrant and leading biopharmaceutical valley in Europe

  We are proud to present our latest figures which once again demonstrate the dynamism of Belgium’s biopharmaceutical sector. Belgium continues to achieve a solid performance for every aspect of the biopharmaceutical value chain, i.e., research and development, clinical trials, production and logistics, and exports. Lees meer

 • NIEUWE BROCHURE: Farmacijfers 2019 - Belgische bio-farmasector aan de wieg van nieuwe vaccins en behandelingen

  Uit de ‘Farmacijfers 2019’ blijkt eens te meer de dynamiek van onze sector, met sterke groei in alle domeinen: onderzoek en ontwikkeling, export en tewerkstelling voor de Belgische economie. De sterk uitgebouwde internationale positie van ons land is echter geen vaste verworvenheid. Lees meer

 • Belgium: an innovative pharma valley in Europe

  Belgium holds a leading position in the European (bio)pharmaceutical sector. Among all countries of the European Union, Belgium has the highest level of pharmaceutical investments in research and development per inhabitant. Together with the third position in pharmaceutical R&D employment per inhabitant, Belgium is a gem in (bio)pharmaceutical innovation within the European Union.   In this brochure you will discover figures that illustrate the vitality of our sector dedicated to patients in Belgium, Europe and the world.   Lees meer

 • "Belgium, leading the way in Clinical Trials

  Belgium continues to be a unique health ecosystem in which clinical research can thrive. Discover the new pharma.be brochure dedicated to Clinical Trials in Belgium #ClinicalTrials2019   Lees meer

 • Farmacijfers 2018

  De (bio)farmaceutische sector in België: het kloppend hart van de kenniseconomie. In 2018 hebben de innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven in België hun positie nog wat verder versterkt. De cijfers in deze brochure illustreren de dynamiek van onze industrie en de belangrijke bijdrage die ze levert aan de Belgische economie.     Lees meer

 • Belgium: the (bio)pharmaceutical innovation hub in the heart of Europe

  Belgium is a leader in (bio)pharmaceutical innovation in Europe. The (bio)pharmaceutical sector lives and thrives on innovation. The 679,575 employees in the European (bio)pharmaceutical industry work every day to find new medicinal products and treatments to provide new solutions to patients. The figures you will discover in this brochure demonstrate that Belgium occupies a very special position.     Lees meer

 • pharma.be: the voice of the animal health industry in Belgium - Animals need our care too

  More than 1 out of 4 Belgian households have at least one cat, and more than 1 out of 5 have at least one dog. Almost 2 out of 3 of Belgians say to eat meat at least 4 times a week. We do not often reflect on it, but human and animal are part of the same ecosystem. Therefore, healthy animals mean healthy people.   Lees meer

 • Een carrière in de farma, iets voor jou?

  In België zijn ongeveer 500 artsen werkzaam in farmabedrijven, in verschillende therapeutische domeinen. In de komende 5 jaar zullen er naar schatting nog 50 à 80 nieuwe posities bijkomen. Lees meer

 • Farmacijfers 2017

  België: een sleutelrol in de ontdekking en innovatie van toekomstige geneesmiddelen  Klik hier om de brochure te downloaden Lees meer

 • Brochure: Biologische geneesmiddelen

  Terwijl twintig jaar geleden bijna alle geneesmiddelen van chemische oorsprong waren, zien we de dag van vandaag dat steeds meer geneesmiddelen die in ziekenhuizen en door huisartsen worden voorgeschreven, ‘biologische’ geneesmiddelen zijn. De verschillen met ‘klassieke’ chemische geneesmiddelen zijn nog steeds te weinig bekend bij het grote publiek. Het doel van deze brochure is dan ook deze verschillen te verklaren en de voordelen van biologische geneesmiddelen en toekomstige ontwikkelingen uit te leggen. Lees meer

 • "Belgium, a European leader in clinical trials"

  In Europe it is nearly impossible to find other countries with as many clinical trials running as in Belgium. With 507 new applications for clinical trials in 2016 and a total of 1,399 trials that year, Belgium is one of the leaders in Europe. Based on the number of inhabitants, Belgium is in 2nd place in Europe. Lees meer

 • Pharma Figures 2016 : Belgium, a growing pharmaceutical hub

  2016 was again a successful year for the pharmaceutical sector in Belgium. Read about the latest employment, R&D and export figures in our latest 'Pharma Figures' brochure. Lees meer

 • Farmacijfers 2016: België, een groeiende farmahub

  2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ontdek de meest recente tewerkstellings-, O&O- en exportcijfers in de 'Farmacijfers 2016' brochure. Lees meer

 • Belgian Pharma figures 2015, in a European perspective

  In 2015, Belgium continued to reinforce its leading position in Europe as a biopharmaceutical hub. This becomes apparent when a number of key indicators in 2015 are compared with figures of the previous year. Lees meer

 • Aids: van een dodelijke epidemie naar een chronische ziekte

  De aidsepidemie werd in 1981 ontdekt, maar ze is al veel ouder dan dat. Veroorzaakt door het human immunodeficiency virus (HIV), zorgde de ziekte destijds wereldwijd voor grote onrust door de manier waarop ze werd doorgegeven en het dodelijke virulentie ervan. Maar, de afgelopen 30 jaar is een uitzonderlijke therapeutische vooruitgang geboekt. Bij opsporing en behandeling in een vroeg stadium wordt het een chronische infectie met een haast normale levensverwachting voor de patiënt. Lees meer

 • Belgische farmacijfers 2015, in een Europese context

  In 2015 versterkte de Belgische farmaceutische industrie haar positie in de EU in een aantal belangrijke economische kernindicatoren, ten opzichte van het jaar ervoor. Zo profileert ze zich steeds meer als een van de belangrijkste ‘biofarmaceutische hubs' in Europa. Lees meer

 • Behandeling van artritis: een echte revolutie in de reumatologie

  Tot het begin van de jaren negentig bleven de therapeutische opties tegen artritis beperkt tot symptomatische behandelingen. Sindsdien heeft de reumatologie een ware revolutie doorgemaakt, dankzij de ontwikkeling van strategieën die gericht zijn op ziektecontrole, en de komst van nieuwe biotherapieën die zelfs in zeer ernstige refractaire gevallen doeltreffend zijn. Lees meer

 • De ziekte van Alzheimer: een uitdaging voor de maatschappij en de volksgezondheid

  Alzheimer, de bekendste van alle neurodegeneratieve ziekten is een sluipende ziekte die 2 tot 4 % van de 65-plussers en 15 % van de 80-plussers treft. In België komt dat neer op ongeveer 85.000 personen. Door een trage degeneratie van de neuronen in de hersenen, worden Alzheimerpatiënten getroffen door geheugenproblemen, stoornissen van de uitvoerende functies en van de oriëntatie in tijd en ruimte. Het leidt tot een geleidelijk verlies van de cognitieve functies en de autonomie. Lees meer

 • Hart- en vaatziekten: het kloppende hart van het onderzoek

  Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België (45%) en de rest van de wereld: meer dan een vierde van alle overlijdens zijn te wijten aan deze aandoeningen. Volgens een enquête van de Belgische Cardiologische Liga denkt 43% van de Belgen dat ze ooit een hartziekte zullen krijgen (1). Cardiovasculaire aandoeningen, zoals een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA), een hartinfarct (myocardinfarct) of hartfalen zijn enkele van de meest gevreesde ziekten. Lees meer

 • Virale hepatitis: revolutie in vaccinatie en behandeling

  De geneeskunde heeft lange tijd machteloos gestaan tegenover hepatitis, maar de laatste dertig jaar onderging de hepatologie een ware revolutie. Er bestaan vaccins voor zowel hepatitis A en B, en hepatitis C kan nu met succes behandeld worden. 90 à 95% van de Hepatitis C-patiënten kunnen dankzij de nieuwe generatie antivirale geneesmiddelen op amper 12 weken tijd genezen worden. Lees meer

 • Groep.10 : Uitzonderlijke spelers binnen het biopharma ecosysteem

  pharma.be groepeert meer dan 130 farmaceutische ondernemingen met een vestiging in België. Hieronder vallen een 80-tal kmo’s, start-ups en biotech bedrijven, die samen 10% van de omzet van de innovatieve farmaceutische industrie in België vertegenwoordigen. Deze kleinere ondernemingen verenigen zich samen onder de naam ‘Groep.10’. Lees meer

 • Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen ? Breng ze naar uw apotheker !

  Geneesmiddelen zijn niet zoals andere producten. Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen kunnen bijgevolg niet vergeleken worden met andere afvalsoorten. In samenwerking met de gewesten organiseert en financiert de farmaceutische sector een selectieve inzameling van vervallen of ongebruikte geneesmiddelen, zodat deze op een veilige manier vernietigd kunnen worden. Uw bijdrage in dit proces ? Twee eenvoudige en kosteloze handelingen : sorteren en terugbrengen. Lees meer

 • Onderzoek naar ALS en Parkinson: de neuronen herstellen

  Amyotrofische laterale sclerose (ALS) en de ziekte van Parkinson zijn nauw verbonden met de opleving van de moderne neurologie en de opmerkelijke wetenschappelijke vooruitgang die geboekt is in het neurologische domein. Klik hier om de publicatie te downloaden Lees meer

 • Astma en COPD: een nieuwe adem dankzij een gepersonaliseerde behandeling

  Luchtwegaandoeningen komen heel vaak voor: naar schatting bijna een miljoen Belgen kampen met astma. Op de Wereld Astma Dag (3 mei) publiceert pharma.be, de koepelorganisatie van de innovatieve farmaceutische industrie in België, een overzicht van de therapeutische vooruitgang in dit domein. Lees meer

 • Pharma figures 2015 (English version)

  The pharma figures of 2015 confirm the strength of the pharmaceutical sector in Belgium as a job creator, as a leader in research and development, and as an export champion of medicines and vaccines, also to markets far afield. Lees meer

 • Farmacijfers 2015

  De uitzonderlijke groeicijfers van 2015 tonen aan dat de farmaceutische sector zich steeds duidelijker ontwikkeld tot hoeksteen van de Belgische economie: als jobcreator, als leidende investeerder in O&O en als exportkampioen van geneesmiddelen en vaccins naar alle uithoeken van de wereld. Lees meer

 • De gezondheid van de vrouw: 50 jaar revolutie en nieuwe uitdagingen

  In 1900 bedroeg de gemiddelde levensverwachting voor een vrouw 50 jaar. In 1950 leunde het cijfer dicht tegen de 67 jaar aan, om vandaag op ongeveer 82 jaar te liggen. De gezondheid van vrouwen heeft, net als die van mannen, niet alleen baat gehad bij de aanzienlijk verbeterde levensomstandigheden en hygiëne, maar ook en vooral bij de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde. Graag meer over weten ? Lees de brochure "De gezondheid van de vrouw: 50 jaar revolutie en nieuwe uitdagingen": Lees meer

 • Zeldzame ziekten: een complexe uitdaging voor onderzoekers én de maatschappij

  pharma.be vestigt - naar aanleiding van de Werelddag Zeldzame Ziekten - de aandacht op het complexe onderzoek naar weesgeneesmiddelen. Precies door de zeldzame aard van de ziekte, de moeilijkheid om de correcte diagnose te stellen en de kleine patiëntenpopulaties is er voor deze patiënten een heel hoge onbeantwoorde medische nood. Lees meer

 • Therapeutische strategieën om kanker te overwinnen

  Dankzij de therapeutische vooruitgang in de voorbije 50 jaar beschikken artsen tegenwoordig over een heel arsenaal aan doeltreffende behandelingen tegen kanker. Lees meer

 • Farmacijfers 2014 (update december 2015)

  De Farmacijfers - december 2015 brochure toont de sterke positie van België als 'biofarmaceutische hub' in Europa. Lees meer

 • Farmacijfers 2014

  De Farmacijfers 2014  brochure bewijst dat de geneesmiddelenindustrie in België een vector is voor economische groei.   Lees meer

 • pharma.be Animal Health groep

  De veterinaire farmaceutische industrie in België speelt een vitale rol in dierengezondheid en -welzijn. Lees meer

 • Zeldzame ziekten & Weesgeneesmiddelen

  Zeldzame ziekten & Weesgeneesmiddelen: een uitdaging voor de kwalitatieve gezondheidszorg. Lees meer

 • Herziene ethische regels

  Herziene ethische regels met betrekking tot het gratis aanbieden van voorwerpen ten voordele van een beroepsbeoefenaar of een organisatie uit de gezondheidssector. Lees meer

 • pharma.be quiz

  The innovative biopharma eco-system in Belgium: Did you know this about pharma ? Lees meer

 • Pact of the Future with the pharmaceutical industry

  On July 27, 2015, a historic day for the Belgian pharmaceutical industry, pharma.be signed the "Pact of the Future" with the Belgian Minister of Public Health Maggie De Block. Lees meer