betransparent.be & sunshine act

 • PERSBERICHT - Investeringen in wetenschappelijk onderzoek met bijna een kwart toegenomen in 2019

  Er werd in 2019 door de bedrijven die lid zijn van pharma.be ruim 26 miljoen méér geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek dan het voorgaande jaar (in het kader van samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap)

  Brussel, 30 juni 2020 – Innovatieve farmaceutische bedrijven hebben in 2019 voor 196 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen met de Belgische medische gemeenschap. Daarvan ging ruim 137 miljoen (70%) naar de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Dit is een stijging van 23% in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het recentste verslag van het transparantieplatform ‘betransparant.be’.

  Lees meer
 • De innovatieve farmabedrijven trekken volop de kaart van Onderzoek en Ontwikkeling in hun relaties met de Belgische medische gemeenschap

  In 2016 investeerden 77 leden van pharma.be voor 148,3 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap.

  Lees meer
 • Belgische innovatieve farmabedrijven nemen het voortouw in transparantie

  In 2015 investeerden 80 leden van pharma.be voor 138,5 miljoen euro in ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en vorming van de Belgische medische gemeenschap.

  Lees meer
 • Mdeon, een gemeenschappelijk deontologisch platform

  Mdeon is een gemeenschappelijk deontologisch platform samengesteld uit verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen. Mdeon stelt zich tot taak op een proactieve wijze een kwaliteitsvol kader te creëren voor informatie over en promotie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

  Lees de Deontologische code van Mdeon

  Sinds 1 januari 2007 geldt de verplichting dat elke producent of leverancier van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen die een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector wenst uit te nodigen om deel te nemen aan een wetenschappelijke manifestatie die over meerdere opeenvolgende kalenderdagen verloopt, verplicht over een voorafgaand visum moet beschikken.

  Mdeon is is officieel erkend, bij koninklijk besluit, om dergelijke visa te verlenen. Het platform wordt bij de visumverlening ondersteund door het federaal geneesmiddelenagentschap (fagg) en biedt de garantie aan het betrokken bedrijf en de zorgverstrekkers in kwestie dat de wetenschappelijke manifestatie in overeenstemming is met de wettelijke criteria.

  Belangrijk is dat Mdeon zich hierbij niet alleen richt tot de producenten en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, maar vooral tot de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, aangezien zij met de industrie mede verantwoordelijk zijn voor de naleving van de visumprocedure. De erkenning van Mdeon was niet alleen een belangrijke stap naar volledige zelfcontrole, maar ook een erkenning van de jarenlange inspanningen van pharma.be en de farmaceutische sector op dit domein. Alle gezondheidsactoren nemen samen hun verantwoordelijkheid op, ondersteund door het fagg.

  Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017, werd Mdeon ook bevoegd voor de missies van het fagg in het kader van de Sunshine Act. Mdeon is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan onder de naam betransparent.be. 

   

  Lees meer
 • beTransparent.be & Sunshine Act

   

  Van een deontologisch initiatief ...

  In 2014 hebben de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen in België - in nauwe samenwerking met diverse verenigingen van zorgverstrekkers en organisaties in de gezondheidszorg - de handen in elkaar geslaan om een gezamenlijk en publiek transparantieplatform te ontwikkelen. De doelstelling was om de transparantie in hun relaties met beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector verder te versterken.

  Het resultaat van dit initiatief is een online platform www.betransparent.be, opgericht in 2015 door 27 verschillende partners in de gezondheidszorg, dat beheerd wordt door Mdeon. In juni 2016 hebben de bedrijven die lid zijn bij pharma.be voor het eerst de waardetransfers gepubliceerd die zij aan zorgverstrekkers (artsen, apothekers, verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici ...) of organisaties uit de gezondheidssector (ziekenhuizen, artsenverenigingen, enz.) hebben toegekend. In juni 2017 volgden de leden van beMedTech en FeBelGen. 

  Voor meer informatie over het deontologisch initiatief :

   

  … naar een wettelijke erkenning

  Door het succes van het deontologisch initiatief en met het oog op een versterking van de transparantie tussen de industrie en andere partners in de gezondheidszorg, volgde in 2017 een wettelijke grondslag aan de transparantieverplichtingen, die oorspronkelijk deel uitmaakten van de deontologische codes van de koepelverenigingen.

  De nieuwe wet, bekend als de Sunshine Act, is van toepassing op alle waardetransfers die toegekend zijn aan beroepsbeoefenaars en organisaties uit de gezondheidssector, en aan patiëntenverenigingen, en dit vanaf 2017. De regels van de Sunshine Act zijn nader omschreven in het koninklijk besluit ter uitvoering

  Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 is Mdeon aangesteld om de missies van het fagg uit te voeren in het kader van de Sunshine Act, waar het zal instaan voor de uitvoering ervan onder de naam betransparent.be.

  Voor meer informatie over de Sunshine Act : 

   
  Lees meer