50 jaar

 • Newsletter #7 2016: 50 jaar pharma.be

  Lees meer
 • Aids: van een dodelijke epidemie naar een chronische ziekte

  De aidsepidemie werd in 1981 ontdekt, maar ze is al veel ouder dan dat. Veroorzaakt door het human immunodeficiency virus (HIV), zorgde de ziekte destijds wereldwijd voor grote onrust door de manier waarop ze werd doorgegeven en het dodelijke virulentie ervan. Maar, de afgelopen 30 jaar is een uitzonderlijke therapeutische vooruitgang geboekt. Bij opsporing en behandeling in een vroeg stadium wordt het een chronische infectie met een haast normale levensverwachting voor de patiënt.

  Lees meer
 • “50 years of pharma.be”: the Belgian pharmaceutical industry is an undeniable success story for our country

  On Monday November 21st, over 650 key stakeholders in healthcare and pharma employees gathered in Brussels for a Symposium on the occasion of the 50th anniversary of pharma.be. They celebrated 50 years of innovation for patients in Belgium and our country being at the forefront of pharmaceutical innovation.

  Lees meer
 • Pharmaceutical Round Table at the Royal Palace on November 22nd, 2016

  On Tuesday November 22nd, his Majesty King Philippe of Belgium welcomed a delegation of pharmaceutical companies for a Round Table at the Royal Palace. The meeting was organized on the occasion of the 50th anniversary of pharma.be, the umbrella association of the innovative pharmaceutical industry in Belgium.

  Lees meer
 • Farmacijfers 2015: De Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie

  Brussel, 21 november 2016 - Vandaag viert pharma.be haar 50ste verjaardag. De koepelvereniging van meer dan 130 farmaceutische bedrijven in België neemt de gelegenheid te baat om haar leidende positie in Europees perspectief te onderstrepen. In 2015 versterkte de Belgische farmaceutische industrie haar positie in een aantal belangrijke economische kernindicatoren, ten opzichte van het jaar ervoor. Zo profileert ze zich steeds meer als een van de belangrijkste ‘biofarmaceutische hubs' in Europa.

  Lees meer
 • Belgische farmacijfers 2015, in een Europese context

  In 2015 versterkte de Belgische farmaceutische industrie haar positie in de EU in een aantal belangrijke economische kernindicatoren, ten opzichte van het jaar ervoor. Zo profileert ze zich steeds meer als een van de belangrijkste ‘biofarmaceutische hubs' in Europa.

  Lees meer
 • VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Tom, Patient Experience

  “Zelfmanagement” of het leven met een chronische ziekte zelf in handen nemen is niet altijd eenvoudig. Als Patient Experience Manager voor het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie, is Tom steeds op zoek naar innovatieve oplossingen om patiënten met een chronische ziekte te ondersteunen in hun behandelingstraject. Begeleidingsprogramma’s, die steeds op initiatief van de arts worden opgestart, kunnen een ruggensteun bieden bij het correct volgen van een behandeling.

  Lees meer
 • VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ingrid, Medical Science Liaison

  Na een loopbaan als Medical Science Liaison, werkt Ingrid (UCB) vandaag nauw samen met een team van MSL’s dat wetenschappelijke ondersteuning biedt aan artsen. Door de dialoog aan te gaan met een MSL expert, krijgen artsen toegang tot de meest recente, wetenschappelijke kennis over innovatieve behandelingen, bv. steunend op data van klinische studies; en bespreken ze hoe ze bepaalde ziektes beter kunnen opvolgen en behandelen.

  Lees meer
 • VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Dr Paul Lacante, Medisch Directeur

  Na een 5-jarige loopbaan als huisarts, maakte Dr. Paul Lacante de overstap naar de farmaceutische industrie en is nu Medisch Directeur voor de Benelux bij de onderneming Bristol-Myers Squibb (BMS). Het Medical Affairs team in een farmaceutisch bedrijf heeft verschillende taken, waaronder artsen helpen om een juiste inschatting maken van de waarde en het correct gebruik van de geneesmiddelen en dus bij te dragen tot optimale patiëntenzorg.

  Lees meer
 • INTERVIEW Brussels Airport Company: “Uitzonderlijke expertise van België in luchttransport van geneesmiddelen”

  Door hun temperatuurgevoeligheid, zijn geneesmiddelen en vaccins vaak heel delicate producten voor luchttransport. Een grote logistieke knowhow is nodig om een optimaal transport naar het buitenland, met behoud van productkwaliteit en –veiligheid, te garanderen. Nathan De Valck, Cargo & Product Development Manager bij Brussels Airport Company (BAC), benadrukt de internationale toppositie van België in het luchttransport van geneesmiddelen in een interview.

  Lees meer
 • VIDEO: "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Alain-Geert, Productie

  Alain-Geert is actief op de productieafdeling van het biofarmaceutisch bedrijf Genzyme, dat deel uitmaakt van Sanofi. In de productievestiging in Geel worden eiwitten geproduceerd via levende organismen. In tegenstelling tot chemische geneesmiddelen, zijn eiwitten zeer complexe biologische moleculen.

  Lees meer
 • VIDEO: "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ellen, Logistiek

  Het logistieke departement binnen een farmaceutisch bedrijf is belangrijk om innovatieve geneesmiddelen tot bij de patiënten te brengen die ze nodig hebben. Door complexe distributiepraktijken is dit echter niet altijd eenvoudig: geneesmiddelen zijn vaak temperatuurgevoelig, vereisen een specifieke verpakking, ...

  Lees meer
 • VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Catheline, Market Access

  Als Market Access Manager voor het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), treedt Catheline op ná de vergunning of registratie van een geneesmiddel. In een volgende fase wordt immers een aanvraagdossier ingediend voor de prijsbepaling (bij de FOD Economie) en voor de terugbetaling van het geneesmiddel (bij het RIZIV) in kwestie. Dit dossier moet zowel de klinische als de economische waarde van de innovatieve behandeling aantonen.

  Lees meer
 • VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Laurence, Regulatory Affairs

  Geneesmiddelen zijn onderworpen aan een strikte regelgeving voor ze aan de patiënt ter beschikking gesteld kunnen worden. Het doorlopen van de registratieprocedure is een belangrijke en noodzakelijke stap om patiënten toegang te kunnen bieden tot innovatieve geneesmiddelen.

  Lees meer
 • VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Anne-Sophie, Clinical trials

  Anne-Sophie is actief als Clinical Research Associate (CRA) voor het farmaceutisch bedrijf Novo Nordisk. Haar voornaamste taak is het het opstarten, opvolgen en afsluiten van klinische studies. Ze is het centrale punt van communicatie tussen het bedrijf en de sites waar de klinische studies lopen.

  Lees meer
 • VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Ole, R&D

  Ole werkt voor het farmaceutisch bedrijf Janssen Pharmaceutica als Principal Research Scientist in de R&D groep. Als hoofdonderzoeker ligt zijn expertise vooral in de wereld van de gepersonaliseerde farmaceutische ontwikkeling.

  Lees meer
 • Behandeling van artritis: een echte revolutie in de reumatologie

  Tot het begin van de jaren negentig bleven de therapeutische opties tegen artritis beperkt tot symptomatische behandelingen. Sindsdien heeft de reumatologie een ware revolutie doorgemaakt, dankzij de ontwikkeling van strategieën die gericht zijn op ziektecontrole, en de komst van nieuwe biotherapieën die zelfs in zeer ernstige refractaire gevallen doeltreffend zijn.

  Lees meer
 • Betere kennis en vroegere diagnose van Alzheimer zet deur open voor nieuwe therapeutische strategieën

  Alzheimer, de bekendste van alle neurodegeneratieve ziekten is een sluipende ziekte die 2 tot 4 % van de 65-plussers en 15 % van de 80-plussers treft. In België komt dat neer op ongeveer 85.000 personen.

  Lees meer
 • Hart- en vaatziekten: het kloppende hart van het onderzoek

  Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in België (45%) en de rest van de wereld: meer dan een vierde van alle overlijdens zijn te wijten aan deze aandoeningen. Volgens een enquête van de Belgische Cardiologische Liga denkt 43% van de Belgen dat ze ooit een hartziekte zullen krijgen (1). Cardiovasculaire aandoeningen, zoals een beroerte (cerebrovasculair accident of CVA), een hartinfarct (myocardinfarct) of hartfalen zijn enkele van de meest gevreesde ziekten.

  Lees meer
 • Virale hepatitis: revolutie in vaccinatie en behandeling

  De geneeskunde heeft lange tijd machteloos gestaan tegenover hepatitis, maar de laatste dertig jaar onderging de hepatologie een ware revolutie. Er bestaan vaccins voor zowel hepatitis A en B, en hepatitis C kan nu met succes behandeld worden. 90 à 95% van de Hepatitis C-patiënten kunnen dankzij de nieuwe generatie antivirale geneesmiddelen op amper 12 weken tijd genezen worden.

  Lees meer