Groep.10

 • PME Groupe.10 : Le maillon fort de l’écosystème bio-pharmaceutique

  Parmi ses 125 entreprises bio-pharmaceutiques membres, pharma.be compte 72 PME, start-ups et entreprises biotechnologiques. Elles renforcent l’écosystème bio-pharmaceutique et représentent au total 10% du chiffre d’affaires du secteur bio-pharmaceutique innovante en Belgique. Ces entreprises se sont regroupées sous le nom de “Groupe.10”.

  Lees meer
 • KMO Group.10: Sterke schakels van het biofarma-ecosysteem

  Onder de meer dan 125 bio-farmaceutische ondernemingen die lid zijn van pharma.be vallen 72 KMO’s, start-ups en bio-techbedrijven. Zij verster-ken het biofarma-ecosysteem en samen zijn ze goed voor 10% van de omzet van de innovatieve bio-farmaceutische sector in België. Deze ondernemingen bundelen de krachten onder de naam Groep.10.

  Lees meer
 • Groep.10 : Uitzonderlijke spelers binnen het biopharma ecosysteem

  pharma.be groepeert meer dan 130 farmaceutische ondernemingen met een vestiging in België. Hieronder vallen een 80-tal kmo’s, start-ups en biotech bedrijven, die samen 10% van de omzet van de innovatieve farmaceutische industrie in België vertegenwoordigen. Deze kleinere ondernemingen verenigen zich samen onder de naam ‘Groep.10’.

  Lees meer
 • Groep.10

  pharma.be groepeert 125+ farmaceutische ondernemingen met een vestiging in België, waaronder een 70-tal kmo’s, start-ups en biotech bedrijven. Samen vertegenwoordigen zij 10% van de omzet van de innovatieve farmaceutische industrie in België. Ze hebben zich verenigd onder de naam ‘Groep.10’.

  Deze “farma-kmo’s” zijn mede de motor van de Belgische economie en dragen bij tot de versterking van het biofarmaceutische ecosysteem in ons land. Ze zijn onderling vaak zeer verschillend, maar tegelijkertijd ook complementair en steeds waardevol: van hooginnovatieve biofarma ondernemingen, over familiebedrijven met kleine, maar hoogwaardige productportfolio’s, tot lokale dochters van multinationals.

  Lees meer over Groep.10 :

  Lees meer