Patient

 • “Switch to Hope”: platform gelanceerd voor hulp aan kankerpatiënten en hun omgeving

  Twaalf organisaties, waaronder de Stichting tegen Kanker en de European Cancer Patient Coalition, hebben het online-platform ‘Switch to Hope’ boven de e-doopvont gehouden.

  Lees meer
 • Journée mondiale contre le cancer - "Switch to Hope", plateforme pour aider les malades du cancer et leurs proches

  Douze organisations, dont la Fondation contre le Cancer, ont lancé dimanche la plateforme en ligne "Switch to Hope". Celle-ci vise à soutenir et rendre espoir aux personnes touchées par le cancer par le biais de témoignages, rencontres avec des compagnons d'infortune et conseils utiles.

  Lees meer
 • give IT away:used IT for rare diseases

  Du matériel IT au rebut ‘traîne’ dans votre entreprise ? Il a sans oute été conservé dans le but d’en faire ‘encore quelque chose d’utile’, mais dans ce domaine, les bonnes intentions se concrétisent rarement. La solution?

  Offrez le matériel IT dont vous n’avez plus besoin à ‘give IT away’. Un coup en or pour l’environnement et pour toutes les personnes atteintes d’une maladie rare en Belgique.

  Lees meer
 • give IT away: used IT for rare diseases

  Zie je soms afgedankt IT-materiaal ‘rondhangen’ in je bedrijf? Dan weet je wellicht dat het voornemen ‘om er ooit nog iets nuttigs mee te doen’ zelden tot uitvoering komt. De oplossing? Schenk het IT-materiaal dat je niet meer nodig hebt aan ‘give IT away’. Een gouden zet voor het milieu en voor alle mensen in België met een zeldzame ziekte!

  Lees meer
 • Innovatie om de gevolgen van de epidemie van diabetes tegen te gaan

  In België lijden 507.000 mensen aan diabetes, dat is 1 op 20 Belgen. Indien men er echter vanuit gaat dat er nog eens zo’n 500.000 mensen diabetes hebben zonder het zelf te weten, komt men op 1 op 10. Elke 7 seconden sterft er iemand aan diabetes in de wereld.

  Lees meer
 • Diabète: l’innovation pour contrer les effets d’une épidémie

  En Belgique, le diabète touche près de 507 000 personnes, soit 1 Belge sur 20. Cependant, si on suppose que 500 000 autres personnes sont atteintes de diabète sans le savoir elles-mêmes, on en arrive à 1 sur 10. Toutes les 7 secondes, une personne meurt du diabète dans le monde.

  Lees meer
 • Patiëntgedreven innovatie

   

  Alle partners in de gezondheidszorg zijn op zoek naar nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat patiënten centraal staan in de besluitvorming rond zorg. Het concept  "geen beslissing over mij zonder mij " zou het basis principe in de gezondheidszorg moeten zijn. Dat geldt ook voor de manier waarop we geneesmiddelen onderzoeken, ontwikkelen en gebruiken. Voor geneesmiddelenontwikkeling betekent dit vaak dat je waardevolle inzichten krijgt van patiëntenorganisaties en patiëntvertegenwoordigers. Inzichten die de toekomstige richting van fundamenteel onderzoek kunnen bepalen, de benadering van klinische ontwikkeling kunnen vormgeven, die kunnen bepalen hoe we geneesmiddelen vergunnen, waarderen en introduceren en hoe we gezondheidsgegevens vertalen naar resultaten die echt een verschil maken voor patiënten.

  De evolutie in patiëntbetrokkenheid houdt gelijke tred met de snelle progressie van de wetenschap die ten grondslag ligt aan onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen.

  In België is er geen specifiek wettelijke kader dat de samenwerking tussen patiëntenverenigingen en farmaceutische industrie regelt. Maar de farmaceutische bedrijven lid bij pharma.be opereren volgens de strikte deontologische codes van pharma.be en de Europese koepelorganisatie EFPIA en hebben bovendien ook eigen interne bedrijfsrichtlijnen.

  Bovendien zijn we transparent en worden, al sinds 2012, de samenwerkingen met patiëntenverenigingen openbaar gemaakt door de leden van pharma.be op basis van pharma.be’s deontologische code, bijvoorbeeld op de website van het bedrijf. Sinds dit jaar worden alle waardentransfers van de farmaceutische bedrijven naar de patiëntenverenigingen openbaar gemaakt op een centraal platform, betransparent.be.  Meer informatie kan u terugvinden in ons persbericht.

  Het is belangrijk dat patiëntenverenigingen en farmaceutische industrie transparant en respectvol samenwerken op projecten die betrekking hebben op de volledige levenscyclus van een geneesmiddel. pharma.be wil hier graag ondersteuning en een forum aanbieden om dit te realiseren, nl de Patient Think Tank.

  De basis van dit forum ligt beschreven in het EFPIA document “Working together with patient groups”. Het doel van dit document is om de rationale voor samenwerking tussen de farmaceutische industrie en patiëntenorganisaties te belichten[1], de principes voor te stellen waarop deze samenwerking gebaseerd zou moeten zijn, de punten van samenwerking gedurende de levenscyclus van een geneesmiddel uit te zetten, enkele van de moeilijkheden en mogelijke oplossingen te bespreken en een lijst op te stellen met hulpmiddelen ter ondersteuning van zinvolle/gepaste samenwerking.

  pharma.be heeft de aanbevelingen van dit Europese document “Working together with patient groups” enerzijds aan hun leden en anderzijds aan verschillende patiëntenverenigingen voorgelegd, tijdens een eerste bijeenkomst van de “Patient Think Tank” op 7 juni 2018.

  Wenst u meer informatie of hebt u vragen, neem dan contact op met Charlotte Renard (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02 661 91 07)

  [1] Patiëntenorganisaties worden gedefinieerd als organisaties zonder winstoogmerk (inclusief de koepelverenigingen waartoe zij behoren), voornamelijk bestaande uit patiënten en/of zorgverleners, die de behoeften van patiënten en/of zorgverleners vertegenwoordigen en/of ondersteunen (EFPIA Code on practice on relationships between the pharmaceutical industry and patient organisations – Scope)

  Nuttige Documenten:

  NL vertaling "Samenwerken met patiëntengroepen"

  Overzicht afgelopen activiteiten:

  •  7 juni 2018 - Patient Think Tank:
  •  25 mei 2018 - Knowledge Session pharma.be " Working together with patientgroups" (leden pharma.be)

   
   
  Lees meer
 • VIDEO : "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Tom, Patient Experience

  “Zelfmanagement” of het leven met een chronische ziekte zelf in handen nemen is niet altijd eenvoudig. Als Patient Experience Manager voor het biofarmaceutisch bedrijf AbbVie, is Tom steeds op zoek naar innovatieve oplossingen om patiënten met een chronische ziekte te ondersteunen in hun behandelingstraject. Begeleidingsprogramma’s, die steeds op initiatief van de arts worden opgestart, kunnen een ruggensteun bieden bij het correct volgen van een behandeling.

  Lees meer
 • VIDEO : « Fier de faire partie du secteur pharma » - Tom, Patient Experience

  L’ « auto-gestion » ou le fait de prendre en main sa vie avec une maladie chronique n’est pas toujours simple. En tant que Patient Experience Manager pour l’entreprise biopharmaceutique AbbVie, Tom est en recherche constante de solutions innovantes pour soutenir les patients atteints d’une maladie chronique dans leur trajet de soins. Les programmes d’accompagnement, toujours lancés à l’initiative du médecin, permettent d’offrir un soutien au suivi correct d’un traitement.

  Lees meer
 • VIDEO: « Fière de faire partie du secteur pharma » - Catheline, Market Access

  En tant que Market Access Manager pour l’entreprise pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), Catheline intervient après l’autorisation ou l’enregistrement d’un médicament, c’est-à-dire durant la phase d’introduction des dossiers de demande de prix (auprès du SPF Economie) et de demande de remboursement du médicament en question (auprès de l’INAMI). Ce dossier doit démontrer la valeur tant clinique qu’économique du traitement innovant.

  Lees meer
 • VIDEO "Trots om deel uit te maken van de farmaceutische sector" - Catheline, Market Access

  Als Market Access Manager voor het farmaceutisch bedrijf GlaxoSmithKline (GSK), treedt Catheline op ná de vergunning of registratie van een geneesmiddel. In een volgende fase wordt immers een aanvraagdossier ingediend voor de prijsbepaling (bij de FOD Economie) en voor de terugbetaling van het geneesmiddel (bij het RIZIV) in kwestie. Dit dossier moet zowel de klinische als de economische waarde van de innovatieve behandeling aantonen.

  Lees meer
 • L’arthrite: la révolution en mouvement de la rhumatologie

  Si jusqu’au début des années 90’, les possibilités thérapeutiques contre l'arthrite se limitaient aux traitements symptomatiques, la rhumatologie a connu depuis une véritable révolution avec le développement de stratégies de contrôle de la maladie et l’arrivée de biothérapies efficaces sur les cas réfractaires les plus sévères.

  Lees meer
 • Behandeling van artritis: een echte revolutie in de reumatologie

  Tot het begin van de jaren negentig bleven de therapeutische opties tegen artritis beperkt tot symptomatische behandelingen. Sindsdien heeft de reumatologie een ware revolutie doorgemaakt, dankzij de ontwikkeling van strategieën die gericht zijn op ziektecontrole, en de komst van nieuwe biotherapieën die zelfs in zeer ernstige refractaire gevallen doeltreffend zijn.

  Lees meer
 • De ziekte van Alzheimer: een uitdaging voor de maatschappij en de volksgezondheid

  Alzheimer, de bekendste van alle neurodegeneratieve ziekten is een sluipende ziekte die 2 tot 4 % van de 65-plussers en 15 % van de 80-plussers treft. In België komt dat neer op ongeveer 85.000 personen. Door een trage degeneratie van de neuronen in de hersenen, worden Alzheimerpatiënten getroffen door geheugenproblemen, stoornissen van de uitvoerende functies en van de oriëntatie in tijd en ruimte. Het leidt tot een geleidelijk verlies van de cognitieve functies en de autonomie.

  Lees meer
 • 1st ACTO Research Group conference : Improving medication adherence

  The 1st ACTO Research Group conference on November 24th, 2016, is a one day event entirely devoted to medication adherence. The 1st session will set the scene with the most recent news from ESPACOMP, the European Society for Patient Adherence. ESPACOMP is organising its annual scientific meeting the week before : an opportunity to be fully up-to-date with the latest research in the field.

  Lees meer