Sector

  • IFB eGezondheid Dag

    Tijdens de IFB eGezondheid Dag worden het Actieplan e-Gezondheid 2013-2018 (herwerkt) en de praktische consequenties, in het bijzonder voor de geneesmiddelen sector (eerste en tweede lijn), toegelicht.

    Lees meer
  • pharma.be quiz

    The innovative biopharma eco-system in Belgium: Did you know this about pharma ?

    Lees meer