pharma.be

 • Bureaux pharma.be fermés le 15 août

  Les bureaux de pharma.be sont fermés le lundi 15 août.

  Lees meer
 • De kantoren van pharma.be zijn gesloten op 15 augustus

  De kantoren van pharma.be zijn gesloten op maandag 15 augustus.

  Lees meer
 • pharma.be advies om uw reisapotheek samen te stellen

  De zomervakantie gaat van start: het is tijd om zorgeloos van deze rustperiode te genieten. Daarom heeft pharma.be een lijst opgesteld met een aantal zaken die niet mogen ontbreken in uw reisapotheek.

  Lees meer
 • Les conseils de pharma.be pour préparer votre pharmacie de voyage

  Au début de ces vacances d'été, pharma.be a dressé une liste des produits à ne pas oublier dans votre pharmacie de voyage afin que vous puissiez partir tranquille et profiter pleinement de cette période de repos bien mérité.

  Lees meer
 • Sonja Willems et Patricia Massetti réélues présidente et vice-présidente de pharma.be

  Le Conseil d’administration de pharma.be a réélu à l’unanimité madame Sonja Willems (Directrice générale de Janssen Benelux) comme présidente et madame Patricia Massetti (Directrice générale de MSD Belgique & Luxembourg) comme vice-présidente de l’association.

  Lees meer
 • Sonja Willems en Patricia Massetti herverkozen als voorzitster en ondervoorzitster van pharma.be

  De Raad van Bestuur van pharma.be heeft met eenparigheid van stemmen mevrouw Sonja Willems, Algemeen Directeur Janssen Benelux, en mevrouw Patricia Massetti, Algemeen Directeur van MSD Belgium & Luxemburg, herverkozen als voorzitster en ondervoorzitster van de vereniging.

  Lees meer
 • Kristel De Gauquier (pharma.be) nommée membre effectif du conseil d'administration du KCE

  Par décision de la ministre de la Santé, Kristel De Gauquier, Directeur médical chez pharma.be, a été nommée le 14 mars 2016 en qualité de membre effectif du conseil d'administration du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) (Le Moniteur belge, 30 mars 2016).

  Lees meer
 • Kristel De Gauquier (pharma.be) lid van de raad van bestuur van KCE

  Kristel De Gauquier, de Medisch Directeur bij pharma.be, werd op 14 maart 2016 bij besluit van de Minister van Volksgezondheid benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) (Belgisch Staatsblad, 30 maart 2016).

  Lees meer
 • Farmasector in België

  Farmasector in België: unieke troeven

  • 200+ farmabedrijven
  • Een uniek ecosysteem van multinationals, biotechbedrijven en gespecialiseerde kmo’s
  • Nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra
  • Leiderschap in klinische proeven : nummer 1 in Europa en wereldwijd nummer 2 (op basis van aantal klinische proeven per inwoner)
  • Een unieke geostrategische locatie: troef voor de distributieactiviteiten in Europa

  Farmasector in België: een vector voor duurzame economische groei

  • Exportkampioen: De waarde van de (bio)farmaceutische producten die vanuit België worden geëxporteerd naar de hele wereld is gestegen tot 42,9 miljard €,
  • Aantrekkingspool in Europa voor Onderzoek en Ontwikkeling: In 2018 investeerden (bio)farmaceutische bedrijven bijna 3,6 miljard € 5 in onderzoek en ontwikkeling in België
  • De geneesmiddelenindustrie, de drijvende bracht achter de werkgelegenheid in België: In België werken er 37.073 personen in de (bio)farmaceutische sector

  Did you know about pharma ?

  Lees meer
 • Missie

  Partner in gezondheid en innovatie

  Als volwaardige partner van artsen, apothekers, ziekenhuizen, overheden en andere gezondheidspartners, streeft de koepelorganisatie pharma.be naar de bevordering van betere gezondheidszorg door therapeutische innovatie aan te moedigen in het domein van de geneesmiddelen voor humaan gebruik. Topprioriteit is dan ook dat de patiënt zo snel mogelijk kan beschikken over de nieuwste therapieën, de zogenaamde "geneesmiddelen van morgen", die voortkomen uit Onderzoek en Ontwikkeling.

  Vector voor economische groei

  pharma.be onderstreept ook het belang van een gunstig onderzoeksklimaat. De strategisch belangrijke positie van de Belgische farmasector in Europa moet met zorg gekoesterd worden. De industrie is immers een waardevolle vector in ons land voor een duurzame economische groei.

  Toekomstpact

  In dit kader sloot de farmaceutische sector in juli 2015 een uniek, historisch en ambitieus Toekomstpact met de federale regering. Het pact geeft de nodige voorspelbaarheid en zuurstof aan de farmabedrijven zodat de investeringen in ons land behouden, en zo mogelijk zelfs verhoogd kunnen worden. Zo kan België aan de wereldtop blijven van de biofarmaceutische innovatie.

  Lees meer
 • Vereniging

  pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, is de koepelorganisatie van ruim 130 innovatieve farmaceutische bedrijven actief in België. Zij richten zich op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, zowel voor humaan als veterinair gebruik, en stellen meer dan 37.000 werknemers tewerk in de innovatieve farmasector.

   

   

  Lees meer
 • Job Description for a Legal Expert @ pharma.be

  pharma.be is looking for an enthusiastic and experienced full-time colleague to reinforce its legal experts team in Brussels.

  Lees meer
 • Ann Adriaensen (pharma.be) nieuwe voorzitter Doorzichtigheidscomité FAGG

  Ann Adriaensen, secretaris-generaal van pharma.be, is op 21 mei verkozen tot nieuwe voorzitster van het Doorzichtigheidscomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondsheidsproducten (FAGG).

  Lees meer
 • Ann Adriaensen (pharma.be) nouvelle présidente du Comité de Transparence de l'AFMPS

  Ann Adriaensen, secrétaire générale de pharma.be, a été élue hier comme nouvelle présidente du Comité de Transparence de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (afmps).

  Lees meer
 • 3 femmes de tête à propos des défis dans l'industrie pharmaceutique

  Pour le monde extérieur, c'est peut-être l'un des secrets les mieux gardés : l'équipe à la tête de pharma.be est entièrement féminine. Il était temps de donner un coup de projecteur sur ces dames.

  Lees meer
 • 3 leidende vrouwen over de uitdagingen in de geneesmiddelenindustrie

  Voor de buitenwereld is het wellicht één van de best bewaarde geheimen dat aan het hoofd van pharma.be een volledig vrouwelijk team staat. Tijd om deze vrouwen even in de kijker te zetten.

  Lees meer
 • La Libre Belgique 20-05-2014: "Un secteur porteur d'espoir"

  Voor Catherine Rutten, CEO van pharma.be: "België heeft het geluk een van de meest ontwikkelde biofarmaceutische sectoren te hebben ter wereld. Het is een enorme troef voor de gezondheid van de Belgen en voor de economie van ons land. Het is een rijkdom die we moeten koesteren en aanmoedigen".

  Voor het artikel, klik hier.

  Lees meer