geneesmiddelenprijzen

 • Op 1 maart daalt de prijs van ruim 1.300 geneesmiddelen : de patiënt bespaart 11 miljoen euro

  Goed nieuws voor de patiënt : vanaf 1 maart 2016 worden ruim 1.300 geneesmiddelen opmerkelijk goedkoper, dankzij het Toekomstpact dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block in de zomer van 2015 met de farmaceutische industrie heeft afgesloten.

  Lees meer
 • Prijsbepaling van een geneesmiddel

  Prijsbepaling van een geneesmiddel

  Na de Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB), volgt de fase van de prijsbepaling van een geneesmiddel.

  De prijzen van geneesmiddelen voor humaan gebruik zijn onderworpen aan een bijzonder strenge reglementering. Deze kunnen we als volgt samenvatten:

  • voor terugbetaalbare geneesmiddelen (nieuwe of bestaande) moeten de aanvragen tot prijsbepaling of -verhoging ingediend worden bij de FOD Economie. De minister van Economie beslist na het advies te hebben ingewonnen van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische specialiteiten. Parallel met de prijsbepalingsprocedure loopt ook de procedure tot aanneming van de terugbetaling bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG). In het geval van een aanvraag tot prijsverhoging, zijn de procedures opeenvolgend.
  • voor niet-terugbetaalbare geneesmiddelen, voorschriftvrije behandelingen of geneesmiddelen waarvan minstens één vorm aan een doktersvoorschrift onderworpen is, moeten aanvragen tot prijsverhoging of -bepaling (kennisgeving voor de geneesmiddelen met een nieuw actief principe en een nieuwe therapeutische indicatie) eveneens ingediend worden bij FOD Economie. De minister neemt een beslissing na advies van het permanent comité van de Prijzencommissie.

  De implantaten, gehoorapparaten en bepaalde grondstoffen gebruikt in magistrale bereidingen zijn ook onderworpen aan prijscontroles.

  De prijzen van diergeneesmiddelen en in vitro diagnostica daarentegen zijn aan het algemeen prijsregime onderworpen (prijsvrijheid).

  Lees hier meer over de rol van de FOD Economie in de prijsbepaling van een geneesmiddel

  Lees meer
 • Toegang tot innovatieve geneesmiddelen

  De vergunning-, prijs- en terugbetalingsprocedures om een innovatief geneesmiddel op de markt te brengen zijn sterk gereguleerd. Lees hieronder meer over de verschillende processen.

  Lees meer
 • Op 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen

  Op 1 juli verlaagt de prijs van 62 originele geneesmiddelen buiten octrooi. Het gaat onder meer om antikankermiddelen en therapieën die inwerken op het afweersysteem, om infectiewerende geneesmiddelen en medicatie voor aandoeningen aan het zenuwstelsel, het cardiovasculair systeem en het ademhalingsstelsel.

  Lees meer