facts and figures

 • Persbericht - RECENTE STUDIE TOONT POSITIEVE IMPACT AAN VAN GENEESMIDDELEN OP PATIËNTEN EN SAMENLEVING

  Brussel, 25 januari 2021 – Een maand na de start van de vaccinatie tegen het Corona virus onderstreept de Belgische vereniging van innovatieve farmaceutische en biotechnologische bedrijven, pharma.be, de enorme inspanningen van onderzoekers, specialisten en medewerkers zeker sinds de start van de pandemie. Het merendeel van hun werk gebeurt in stilte maar heeft een zeer grote impact op ons leven. In minder dan één jaar tijd werd door deze unieke samenwerking een ongeziene krachttoer geleverd die de samenleving binnen afzienbare tijd bescherming biedt en daarmee een einde zal maken aan de pandemie.

  Lees meer
 • NIEUWE BROCHURE: Farmacijfers 2019 - Belgische bio-farmasector aan de wieg van nieuwe vaccins en behandelingen

  Uit de ‘Farmacijfers 2019’ blijkt eens te meer de dynamiek van onze sector, met sterke groei in alle domeinen: onderzoek en ontwikkeling, export en tewerkstelling voor de Belgische economie. De sterk uitgebouwde internationale positie van ons land is echter geen vaste verworvenheid.

  Lees meer
 • Chiffres Pharma 2019

  Tandis que les entreprises bio-pharmaceutiques membres de pharma.be travaillent sans relâche pour trouver une solution dans la lutte contre le COVID-19, notre pays confirme sa position internationale d'incubateur de nouveaux vaccins et traitements. En témoignent les chiffres de son empreinte économique, preuves d’un secteur bio-pharmaceutique solide et en constante évolution.

  La publication des « Chiffres Pharma 2019 » montrent une nouvelle fois la dynamique de notre secteur, avec une forte croissance dans tous les domaines.

  • Dans le domaine de l’emploi, les firmes bio-pharmaceutiques belges emploient pas moins de 38.500 travailleurs (+13% en cinq ans) et créent également des emplois indirects, dont la totalité des emplois générés par leurs activités dépasse les 120,000 jobs.

  • Dans le domaine de la recherche, le secteur comptabilise 5.400 chercheurs (+ 25 % par rapport à 2015). En 2019 les entreprises du secteur ont investi 3,8 milliards d’euros (+50% en cinq ans) dans la recherche et développement de nouveaux vaccins et traitements en Belgique.

  • Dans le domaine des exportations, notre pays a confirmé son rôle central dans la distribution des vaccins et médicaments dans le monde : les exportations s'élèvent à un peu moins de 50 milliards d'euros dont la moitié est destinée à des pays en dehors de l’UE.

  Catherine Rutten, CEO de pharma.be : « Au cours des dernières années, le secteur est devenu un cluster unique de grandes et petites entreprises, d'acteurs internationaux et de spin-offs et start-ups belges qui s’ouvrent mutuellement vers de nouveaux horizons scientifiques. Avec sa grande capacité de recherche, de production et d'exportation, le secteur biopharmaceutique n'est pas seulement l'un des principaux moteurs de l'économie belge de la connaissance et de la transformation, mais également un maillon important au niveau biopharmaceutique mondial. »

   

  Cliquez ici pour la brochure "Chiffres Pharma 2019".

   

  Lees meer
 • Farmacijfers 2019: Belgische bio-farmasector, aan de wieg van nieuwe vaccins en behandelingen

  Terwijl veel pharma.be bedrijven met man en macht meewerken aan het vinden van een oplossing in de strijd tegen COVID-19, bevestigt ons land haar internationale vooraanstaande rol in de ontwikkeling van nieuwe vaccins en behandelingen. De “farmacijfers 2019” onderstrepen eens te meer de solide en zich steeds verder ontwikkelende bio-farmasector in ons land.
  Lees meer
 • Belgium: an innovative pharma valley in Europe

  Belgium holds a leading position in the European (bio)pharmaceutical sector. Among all countries of the European Union, Belgium has the highest level of pharmaceutical investments in research and development per inhabitant. Together with the third position in pharmaceutical R&D employment per inhabitant, Belgium is a gem in (bio)pharmaceutical innovation within the European Union.
   
  In this brochure you will discover figures that illustrate the vitality of our sector dedicated to patients in Belgium, Europe and the world.
   
  Lees meer
 • "Belgium, leading the way in Clinical Trials

  Belgium continues to be a unique health ecosystem in which clinical research can thrive. Discover the new pharma.be brochure dedicated to Clinical Trials in Belgium #ClinicalTrials2019

   

  Lees meer
 • Farmacijfers 2018

  De (bio)farmaceutische sector in België: het kloppend hart van de kenniseconomie.

  In 2018 hebben de innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven in België hun positie nog wat verder versterkt. De cijfers in deze brochure illustreren de dynamiek van onze industrie en de belangrijke bijdrage die ze levert aan de Belgische economie.

   

   

  Lees meer
 • Farmacijfers 2018: De (bio)farmaceutische sector in België: het kloppend hart van de kenniseconomie

  In 2018 hebben (bio)farmaceutische bedrijven hun verankering in België verder versterkt. Er zijn 37.073 personen actief in de sector, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van vorig jaar. (Bio)farmaceutische bedrijven trekken ook steeds meer onderzoekers aan: 5.295 waren er werkzaam in 2018. Tegelijkertijd werd er door bedrijven uit de sector bijna 3,6 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling in België. De uitvoer van geneesmiddelen en vaccins piekte met een waarde van bijna 43 miljard euro. België maakt zijn reputatie als Europees centrum van de (bio)farmaceutische sector dan ook volledig waar.
  Lees meer
 • Belgium: the (bio)pharmaceutical innovation hub in the heart of Europe

  Belgium is a leader in (bio)pharmaceutical innovation in Europe. The (bio)pharmaceutical sector lives and thrives on innovation. The 679,575 employees in the European (bio)pharmaceutical industry work every day to find new medicinal products and treatments to provide new solutions to patients. The figures you will discover in this brochure demonstrate that Belgium occupies a very special position.
   
   

  Lees meer
 • Brussels Airport breidt dienstverlening aan en samenwerking met de farmaceutische sector verder uit

  Als voorkeursluchthaven in Europa voor transport van temperatuurgevoelige producten, blijft Brussels Airport investeren in de dienstverlening en producten op maat van de farmaceutische sector, een van de sleutelsectoren in ons land. De luchthaven biedt de sector nieuwe infrastructuur en producten en integreert nieuwe technologieën als blockchain in de dienstverlening.

  Lees meer
 • Farmasector in België

  Farmacijfers 2019

  Belgische bio-farmasector, aan de wieg van nieuwe vaccins en behandelingen

  In 2019 hebben de innovatieve (bio)farmaceutische bedrijven in België hun positie nog wat verder versterkt. De cijfers in deze brochure illustreren de dynamiek van onze industrie en de belangrijke bijdrage die ze levert aan de Belgische economie. In de periode 2015-2019 is de werkgelegenheid in de (bio)farmaceutische sector met bijna 13 % toegenomen. In 5 jaar tijd zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling door de (bio)farmaceutische bedrijven met bijna 50 % gestegen. 2019 is opnieuw een recordjaar: een stijging van 1,0382 % van het aantal banen – bijna 38.500 personen zijn actief in de sector –, een groeiend aantal onderzoekers in onze bedrijven – 5.369 actieve onderzoekers in 2019 –, investeringen in onderzoek en ontwikkeling van zo'n 3,9 miljard €, export van geneesmiddelen en vaccins ter waarde van bijna 50 miljard €. Deze factoren zorgen er voor dat de (bio-)farmaceutische bedrijven tot het kloppend hart van de Belgische kenniseconomie behoren.

  Catherine Rutten

  CEO pharma.be

   

  Catherine Rutten, CEO van pharma.be

  Lees meer
 • 2017: een recordbedrag van 3,5 miljard euro investeringen in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen in België

  De “Farmacijfers 2017” bewijzen het stijgende economische gewicht van de biofarmaceutische sector in België. In 2017, werd door de biofarmaceutische sector een recordbedrag van 3,5 miljard euro geïnvesteerd in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen (+21,4 % ten opzichte van 2016). Ook de werkgelegenheid nam toe (+1,3 %), vooral dan in de onderzoeksdepartementen (+14 %). De sector telt nu bijna 36 000 werknemers, waaronder 5 098 onderzoekers. Ons land exporteerde in 2017 voor een totale waarde van 40,5 miljard euro aan geneesmiddelen en vaccins naar de hele wereld. Meer dan ooit is België een “pharma-valley”.

  Lees meer
 • Pharma Figures 2017

  Belgium: a key role in the innovation and discovery of the medicines of the future

  Click here to download the brochure

  Lees meer