deontologie

 • Deontologie

  Correcte en transparante relatie met andere zorgactoren

  De ontwikkeling van een innovatief geneesmiddel duurt ruim 10 jaar. Tijdens dit proces werken farmaceutische bedrijven nauw samen met artsen en het wetenschappelijk korps. Als eerste contactpersoon voor de patiënt, beschikken de zorgverstrekkers immers over een onschatbare expertise en praktijkervaring op het vlak van de behandeling van bepaalde aandoeningen. Het delen van deze kennis en expertise draagt fundamenteel bij tot de therapieën en hulpmiddelen die de bedrijven ontwikkelen voor de patiënt.

  Anderzijds hebben de bedrijven zelf ook een verantwoordelijkheid en de plicht om de zorgverstrekkers en de artsen in het bijzonder te informeren over nieuwe therapieën die op de markt komen. Op die manier kan de individuele patiënt de beste behandeling genieten. De farmaceutische bedrijven bevorderen het goed gebruik van geneesmiddelen door objectieve en wetenschappelijke info ter beschikking te stellen. Zij zijn de voornaamste bron van informatie over de door hen ontwikkelde geneesmiddelen en behandelingen.

  Transparantie is van primordiaal belang voor de farmaceutische sector. De relaties met zorgverstrekkers en -instellingen zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van pharma.be en haar koepelverenigingen:

  Lees meer
 • Herziene ethische regels

  Herziene ethische regels met betrekking tot het gratis aanbieden van voorwerpen ten voordele van een beroepsbeoefenaar of een organisatie uit de gezondheidssector.

  Lees meer