budget

  • Een onaanvaardbare discriminatie van de innovatieve geneesmiddelensector

    pharma.be en haar leden zijn bijzonder ontgoocheld over een discriminerende maatregel in de geneesmiddelenbegroting, die gisteren in het parlement aangenomen werd. In 2020 zullen enkel de innovatieve farmabedrijven de overschrijdingen van het geneesmiddelenbudget moeten terugbetalen, terwijl andere bedrijven - waaronder de generieke bedrijven - evenzeer mee de groei en eventuele overschrijding van het budget veroorzaken.

    Lees meer
  • Geneesmiddelenbudget: de keuze van de patiënt staat centraal

    pharma.be is voorstander van een duurzaam zorgsysteem dat de noden van de patiënt en de therapeutische vrijheid van de artsen en apothekers respecteert.

    Lees meer