Privacy Policy

Inleiding
De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor pharma.be.

Registratie en bewaren van persoonsgegevens
Wanneer u zich inschrijft voor de pharma.be Newsletter, worden uw gegevens opgenomen in ons computerbestand. pharma.be is de exclusieve eigenaar van dit beveiligde bestand en de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die werden verzameld via deze inschrijving. Deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U heeft steeds recht op kosteloze inzage, wijziging, verbetering en verwijdering van uw gegevens. Neem contact op metnewsletter@pharma.be voor meer informatie.

Indien u zich inschrijft voor de pharma.be Newsletter, dan wordt de volgende informatie bewaard in onze database: voornaam (verplicht), naam (verplicht), e-mailadres (verplicht) en domein of activiteit (verplicht). Deze gegevens worden gebruikt om u de pharma.be Newsletter telkens toe te zenden. pharma.be bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan wettelijk is toegelaten en in elk geval niet langer dan noodzakelijk voor de hier vermelde doeleinden.

Bezoekers van www.pharma.be kunnen zich via de website registreren op de pharma.be Newsletter en kunnen vragen hierover stellen aannewsletter@pharma.be.

Gebruik van gegevens enkel voor interne doeleinden
De gegevens van de abonnees van de Newsletter worden enkel gebruikt voor het verzenden van de pharma.be Newsletter of het beantwoorden van gestelde vragen. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kan u zich op elk ogenblik uitschrijven via een link onderaan de Newsletter.

Niet doorgeven van gegevens aan derden
Persoonsgegevens van abonnees van de pharma.be Newsletter worden niet doorgegeven aan derden. Alleen bepaalde personen in dienst van pharma.be, of bepaalde personen of entiteiten waarmee pharma.be een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. Zij zijn allen verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Waar vereist, kunnen persoonlijke gegevens door pharma.be worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Informatie van derden
De newsletter kan links bevatten naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de abonnees. pharma.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die gelinkte sites.

Opmerkingen
- Omdat de privacywetgeving sterk evolueert, behoudt pharma.be zich het recht voor het privacyluik van deze site te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, aan te passen; dit privacyluik kan op elk ogenblik op de site geraadpleegd worden.

- De pharma.be Newsletter is en blijft altijd gratis.

Contact:
Indien u vragen heeft over het privacybeleid van pharma.be, kan u contact opnemen via:
pharma.be
Terhulpsesteenweg 166
Brussel 1170
België

newsletter@pharma.be