Het #ClinicalTrials2019-forum van pharma.be: samenwerking stimuleren

 

Kristel De Gauquier, medisch directeur van pharma.be, vat de belangrijkste conclusies van het Clinical Trials Forum van 8 mei 2019 samen:

"Ondanks de lokale expertise blijft de rekrutering van patiënten een aandachtspunt om de toewijzing van klinische studies aan de Belgische sites veilig te stellen. Daarom juichen wij de initiatieven van het Federaal Geneesmiddelen agentschap toe: om de kennis van patiënten over klinische proeven te vergroten door het grote publiek te informeren en door toegang te verlenen tot de online databank voor klinische proeven.

Patiëntenorganisaties hebben volkomen gelijk wanneer zij om toegankelijke en begrijpelijke informatie vragen en dit zou in de toekomst moeten verbeteren door de Europese verplichting om een samenvatting van het onderzoek te geven en het resultaat aan de patiënt mee te delen.

Dit pleidooi werd erkend door de belanghebbenden, zoals blijkt uit het initiatief van het "CT-College" (College Klinische Studies) om samen met de ethische commissies, de patiëntenorganisaties en de farmaceutische industrie een sjabloon voor het formulier voor geïnformeerde toestemming te ontwikkelen. En dit is slechts de eerste stap. Het college overweegt ook de ontwikkeling van een leidraad voor het elektronische Informed Consent Form.

Tijdens het panelgesprek werd terecht benadrukt dat de betrokkenheid van de zorgprofessionals bij klinische proeven – van de specialisten tot de huisarts – van cruciaal belang is om een positieve omgeving voor klinisch onderzoek in ons land te garanderen en om de werving van patiënten te ondersteunen. De huisartsen benadrukten het partnerschap tussen patiënten en hun arts dat binnen een klinische studie tot stand komt, maar wezen erop dat klinische studies moeilijk te integreren zijn in hun praktijk en dagelijkse werklast. Tot de voorgestelde oplossingen behoren het delen van kennis en goede praktijken tussen huisartsen, met de hulp van collega's met ervaring in klinische proeven of het verlenen van administratieve ondersteuning via studenten verpleegkunde. Dit zijn zaken die nader moeten worden onderzocht.

Het is ook een interessante piste om het onderwerp van klinische proeven te doceren aan de universiteit, om zo de kennis en het bewustzijn van artsen te verbeteren.

Tot slot werden we geïnspireerd door de nieuwe technologieën die een positief ondersteunend effect kunnen hebben op alle belangrijke elementen: de bewustwording, de rekrutering, de educatie en de samenwerking tussen al diegenen die betrokken zijn bij de realisatie van een klinische proef. We kunnen concluderen dat dit alles eens te meer illustreert dat het Belgische ecosysteem voor klinische proeven baat zal hebben bij een voortgezette en geïntensiveerde samenwerking tussen overheden, zorgverleners, patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven."

Kristel De Gauquier