“Een investeringsfonds om Belgische innovaties te ondersteunen”

 

Edith Coune, Secretary General Innovation Circle & Fund

 

 

 

Na een carrière in de chemiesector, is Edith Coune één van de drijvende krachten achter het Innovation Fund, een investeringsfonds dat in 2015 werd opgericht om jonge start-ups in de chemie- en de farmasector te ondersteunen. Een gesprek met een vrouw met een missie ter ondersteuning van innovatie. 

Edith Coune, vanwaar het idee om het Innovation Fund op te richten? Wat was de specifieke nood?

Het verhaal van het Innovation Fund is een verhaal dat uit verschillende hoofdstukken bestaat. Het begon in 2012, toen de essenscia Innovation Award in het leven werd geroepen om innovaties in de chemische sector en de 'life sciences' onder de aandacht te brengen. Het juryvoorzitterschap werd toevertrouwd aan François Cornelis, net gepensioneerd bij Total waar hij voorzitter van de chemiedivisie was. Tijdens de slotceremonie riep de heer Cornelis zijn collega’s op om een permanente ondersteuningsstructuur voor innovatieve projecten en start-ups op te richten. De topmannen uit de industrie waren enthousiast en in 2013 werd de Innovation Circle opgericht, die uit 13 vrijwilligers bestond. Ze vergaderen een keer per maand om 1 à 2 dossiers te bespreken. Vandaag heeft de Innovation Circle al meer dan 75 dossiers ondersteund.

De eerste projecten voor de chemische sector werden steeds verder uitgewerkt en hadden fondsen nodig. Het bleek echter moeilijk om kapitaal te vinden voor de erg jonge start-ups die nog geen omzet genereerden. Daarom besloot François Cornelis om een specifiek sectorfonds op te richten, het Innovation Fund, dat in 2015 tot stand kwam. Het fonds heeft een onbeperkte levensduur en beschikt vandaag over een kapitaal van 28 miljoen euro.

Hoe bent u secretaris-generaal van het Innovation Fund geworden?

BASF, mijn toenmalige werkgever, en Emulco (een Gentse kmo), hebben samen de essenscia Innovation Award gewonnen in 2012. Toen heb ik François Cornelis ontmoet, die me aanbood om secretaris-generaal van de Innovation Circle te worden. Ik heb hem bijgestaan bij de oprichting van het Innovation Fund en hij heeft me dan gevraagd of ik secretaris-generaal wou worden... Ik heb er nog geen dag spijt van gehad!

Wat is het doel van het Innovation Fund?

De structuur van het aandeelhouderschap is opgebouwd uit 4 eenheden en weerspiegelt de rijkdom en dynamiek in het Belgische ecosysteem van de sector.

-Meer dan 60% van het kapitaal komt van grote en middelgrote ondernemingen uit de sector. Ze zijn van onschatbare waarde om dossiers te evalueren en de gefinancierde start-ups sneller te doen groeien.

-De federale en regionale beleggingsmaatschappijen verlenen ons hun vakkennis en financiële expertise en zijn bovendien uitstekende mede-investeerders.

-De universiteiten, tot op vandaag vooral de Vlaamse, zijn een rijke kweekbodem voor innovatie en start-upprojecten.

-Een speciale eigenschap van het fonds is ten slotte dat enkele van zijn investeerders natuurlijke personen zijn, meer bepaald de familie Solvay en de leden van de Innovation Circle. Ze behoorden al tot de vrijwilligers van de Circle, en hebben samen de eerste steen gelegd van het kapitaal waarmee het fonds opgericht is. Ze verdienen een grote pluim.

In hoeveel start-ups hebben jullie tot nu toe al geïnvesteerd? Hebben jullie een bepaald doel voor ogen?

Eind 2018 had het fonds geïnvesteerd in 21 ondernemingen die zich bezighouden met materiaalkunde, projecttechnologie, circulaire economie, biowetenschappen en recent ook medische hulpmiddelen. Elke onderneming is een prachtig avontuur dat opgericht werd door een of meerdere enthousiaste en moedige ondernemers.

Wat wensen het Innovation Fund en de Innovation Circle voor de toekomst?

Dat het voorbeeld van de ondernemers in de sector anderen inspireert, zodat ze gehoor kunnen geven aan hun roeping. Dat sommige van onze start-ups de ambitie en het doorzettingsvermogen hebben om zelfstandig te groeien en op een dag een belangrijke onderneming in de sector worden. En dat andere ondernemingen uit de sector zich bij ons aansluiten en hun expertise met ons delen.

We ontvangen veel farmaceutische dossiers, maar we missen nog wat expertise in dat domein... Ik maak graag gebruik van dit interview om een oproep te doen aan de bedrijven van pharma.be die geïnteresseerd zouden zijn om zich bij ons aan te sluiten!

Zouden de projecten van het Innovation Fund een antwoord kunnen zijn op de huidige uitdagingen van onze maatschappij?

Ik ben ervan overtuigd! Mijn kinderen zeggen me vaak dat we de planeet in een erbarmelijke staat aan hen overlaten. Het stelt me gerust dat de chemische sector en de 'life sciences' oplossingen vinden voor enkele van die grote uitdagingen. En dat we nieuwe oplossingen zullen blijven vinden zolang we innovatie ondersteunen. We mogen terecht trots zijn op de komende Belgische innovaties, die een impact zullen hebben op de planeet.