WERKEN AAN EEN SNELLERE TOEGANG VOOR DE PATIËNT

 

Om de beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen voor patiënten te vergemakkelijken en te versnellen, is de Belgische wetgeving recentelijk gewijzigd. Het Koninklijk Besluit van 08/07/2004 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor zeldzame ziekten is aangepast op basis van het Koninklijk Besluit van 6 december 2018. Sinds 1 januari 2019 is de werking van de colleges die de individuele aanvragen voor terugbetaling van een weesgeneesmiddel behandelen gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen betreffen onder meer:

De termijnen: de maximumtermijn voor het onderzoek van een individuele aanvraag is nu vastgesteld op 30 werkdagen.

Zichtbaarheid: elk document dat wordt opgemaakt door het betrokken college van artsen, zoals bv. de richtlijnen over de inhoud nodig voor een individuele vraag tot terug betaling, zal op de website van het Riziv beschikbaar worden gesteld. Daardoor is de kans groter dat het aanvraagdossier van bij aanvang volledig is.

Goedkeuringen: de adviserende arts van het ziekenfonds zal na de tweede verlenging niet langer verplicht zijn om het college te raadplegen, behalve wanneer hij oordeelt dat dit noodzakelijk is.

Om verder te bouwen op deze positieve ontwikkelingen, pleit pharma.be voor een tweede plan voor zeldzame ziekten (na raadpleging van het management comité van het Fonds voor Zeldzame Ziekten en Weesgeneesmiddelen dat binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht).

Zo zou bij de evaluatie van deze geneesmiddelen rekening kunnen gehouden worden met:

De zeldzaamheid van de ziekte en de gevolgen daarvan voor de verzameling en evaluatie van wetenschappelijk bewijs,

De ernst van de ziekte en de gevolgen daarvan voor de patiënten en hun omgeving,

De beperkte beschikbaarheid van doeltreffende alternatieven.