Factory of the Future Award 2019

 

Verdere digitalisering, werving van talent en duurzaam ondernemen: het ontbreekt het bedrijf van morgen niet aan uitdagingen.

 

In 2013, richten Agoria (de federatie van Belgische ondernemingen binnen de technologiesector) en Sirris (het collectief centrum van de technologische industrie) een organisatie op die de in België gevestigde bedrijven helpt om hun innovatieve technologieën uit te werken. Deze organisatie, die « Made Different » werd gedoopt, kent sindsdien de « Factory of the Future » prijzen toe aan bedrijven die zich het meest naar de toekomst richten.

Om zich kandidaat te stellen voor deze prijzen moeten bedrijven zeven veranderingen ondergaan, die als noodzakelijk worden bestempeld om uit te groeien tot agile en hightech organisaties:

  1. World Class Manufacturing Technologies: het inzetten van state-of-the-art productietoestellen
  2. End-to-end engineering: het ontwikkelen van producten in functie van de totale waardeketen, op basis van virtuele modellen en simulaties
  3. Digital Factory: digitalisering van de operationele processen, onderling verbonden via Internet
  4. Mensgerichte productie: betrokkenheid van werknemers bij toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling
  5. Production Network: de organisatie maakt onderdeel uit van een coherent netwerk
  6. Ecologische productie: duurzame productiesystemen gericht op elke fase van de levensduur van een product: de cyclus van de materialen is gesloten en het energieverbruik is aanzienlijk beperkt
  7. Intelligente productiesystemen: om snel te kunnen inspelen op de veranderende vragen van de markt

De winnende bedrijven zijn afkomstig uit diverse sectoren, en mogen het label drie jaar lang behouden. Dit jaar is Janssen Geel één van de laureaten.

Janssen Geel is een toekomstgericht bedrijf dat geneesmiddelen met hoge toegevoegde waarde produceert. De site heeft zijn CO2 uitstoot verminderd en heeft een productieflexibiliteit ontwikkeld waardoor het zich vrij snel kan aanpassen aan de snelle veranderingen van de markt. Onder meer grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en een beleid toegespitst op mensen, dragen daartoe bij.

Ontdek hier de presentatie van Janssen Geel.