DEONTOLOGIE: EEN KRACHTIG ENGAGEMENT VAN DE (BIO)FARMACEUTISCHE SECTOR

 

De deontologie versterken

Het Toekomstpact bevatte een belangrijk hoofdstuk over deontologie en transparantie. Minister Maggie De Block wenste daarmee steun te verlenen aan de verschillende acties die de sector al had ondernomen. Het platform betransparent.be speelt een centrale rol in het openbaar maken van de waardentransfers tussen de industrie, de zorgverleners en de zorginstellingen. Dat zelfreguleringsinitiatief, dat onder impuls van pharma.be met de steun van 27 verenigingen van zorgverleners in België werd gelanceerd, publiceert sinds juni 2016 de waardentransfers op een voor iedereen toegankelijke publieke website.

Terwijl iedereen erkent dat die uitwisseling van informatie onontbeerlijk is voor de medische vooruitgang, is het onderliggende doel van betransparent.be de onafhankelijkheid en de integriteit van de zorgverleners te garanderen door de gegevens over de waardentransfers openbaar te maken. Het Toekomstpact heeft deze zelfregulering in de wetgeving verankerd.

Intussen publiceerden reeds 530 farmaceutische en medische technologie bedrijven hun gegevens. In 2017 hebben ze samen 203.271.730 euro geïnvesteerd in samenwerkingen met in België actieve zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties.

Volg deze link voor meer informatie