Het Toekomstpact, een waarborg voor snellere procedures in het voordeel van de patiënt

 

Het Pact heeft de terugbetalingsprocedures versneld

De terugbetalingstermijnen voor geneesmiddelen, een essentiële voorwaarde om nieuwe behandelingen toegankelijk te maken voor de patiënten, zijn verkort dankzij het Toekomstpact. Er is een maand gewonnen tussen de positieve beslissing van de minister en de toepassing van de terugbetaling. De wetgever en de sector hebben zich ook over de pediatrische geneesmiddelen gebogen. Er bestaat nu een eenvoudige, snellere procedure om over de terugbetaling te beslissen. Ze is voortaan beperkt tot maximaal 90 dagen.

Andere vorderingen

Als een behandeling doelmatig blijkt te zijn voor een gegeven pathologie, kan ze dat eventueel ook voor een andere zijn. Als een (bio)farmaceutisch bedrijf dan een terugbetalingsdossier indient voor een nieuwe pathologie, heet dat een indicatie-uitbreiding. Er werd, dankzij het Pact, een beslissingsboom opgemaakt, als hulpmiddel om de  terugbetaling in het specifieke geval van indicatie-uitbreidingen beter voorspelbaar te maken.

Het Toekomstpact heeft het ook mogelijk gemaakt dat bijkomende wetenschappelijke experts de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen adviseren. Hun advies is vaak gebaseerd op de klinische waarnemingen van het gebruik van een nieuwe behandeling bij de eerste patiënten. Het bevat gegevens over de doelmatigheid, de doelgroepen en de meerwaarde voor de patiënt. Dat betekent dat de experts van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen beter in staat zijn om de therapeutische waarde te bespreken van de behandelingen die hen voorgelegd worden.

Ten slotte kunnen voortaan ook de diagnostische tests voor het bepalen van de potentiële respons van een patiënt op een nieuwe behandeling worden opgenomen in het terugbetalingsdossier. Ze leveren een grote tijdwinst op en maken een rationele toepassing van de behandelingen mogelijk.

Zoals u ziet, zijn er heel wat verwezenlijkingen, ook al blijven er nog altijd heel wat uitdagingen.

Kristel De Gauquier

Medical director pharma.be