Het Toekomstpact

 

Op 26 mei worden federale, gewestelijke en Europese verkiezingen gehouden. De aflopende legislatuur werd voor onze sector gekenmerkt door het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie. Een historisch pact tussen de overheid en de farmaceutische sector en een primeur op Europees niveau. Het Pact werd op 27 juli 2015 ondertekend.

Het Toekomstpact steunde op 4 pijlers: de toegang tot de beste medische zorgen en de meest innoverende behandelingen vergemakkelijken, de groei en innovatie stimuleren om in België een patiëntvriendelijke, op innovatie gerichte omgeving te scheppen, het deontologische kader – waarmee de farmaceutische sector een van de strengst gereglementeerde ter wereld is – versterken en de voorspelbaarheid van het budget verzekeren.

Het is tijd om een balans op te maken van de verwezenlijkingen. In deze newsletter zult u ontdekken dat er vooruitgang geboekt is op het vlak van toegankelijkheid. De terugbetalingsprocedures verlopen nu sneller. De ambitie van het Pact om innovatie te stimuleren, levert resultaten op. Op het vlak van de deontologie is de zelfregulering van betransparent.be nu in de wetgeving verankerd.

Tot slot voorzag het Pact in een bescheiden verhoging van het geneesmiddelenbudget (dat slechts 12,9 procent van het totale budget voor de gezondheidszorg vertegenwoordigt). De Belgische farmaceutische sector heeft in de voorbije 4 jaar in totaal meer dan 6 miljard euro bijgedragen aan de gezondheidsbegroting, in de vorm van besparingen, belastingen en terugbetalingen.

De farmaceutische sector heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en de prijzen van de oudste geneesmiddelen fors verlaagd. Dat heeft het mogelijk gemaakt om innoverende behandelingen te financieren. Dat was één van de prioriteiten van het Toekomstpact.

Ik wens u veel leesplezier.

Catherine Rutten

CEO pharma.be