Een nieuw observatorium om onze leiderspositie in Europa te behouden

Op 19 september 2018 werd in België een observatorium van de biofarmaceutische industrie in het leven geroepen. Dit unieke hulpmiddel, met wettelijke basis in het Koninklijk Besluit van 25 mei 2018, heeft als taak het analyseren van de concurrentiepositie van de sector. Het observatorium wordt bestuurd door de overheid en is opgenomen in de FOD Economie. Het zal tweejaarlijkse rapporten publiceren en aanbevelingen formuleren op basis van internationale vergelijkende gegevens.

Het observatorium bestaat uit 16 leden, waaronder vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, het Federaal Planbureau, de Nationale Bank van België, academici en de innovatieve sector van de (bio)farmaceutische industrie.

Lees het interview van onze hoofdeconoom Geert Steurs in de mediarubriek.