De therapeutische evolutie die te danken is aan cel- en gentherapie is buitengewoon. Antony Blanc, Associate Partner bij McKinsey & Company, stelt ons de uitdagingen van morgen voor ...

 

 

 

 

 

 

 De therapeutische evolutie die te danken is aan cel- en gentherapie is buitengewoon. Antony Blanc, Associate Partner bij McKinsey & Company, stelt ons de uitdagingen van morgen voor ...

De Belgische (bio)farmaceutische bedrijven spelen op het vlak van cel- en gentherapie een pioniersrol en hebben intussen ook een hoog expertiseniveau ontwikkeld. Deze sector heeft aldus in België een solide basis uitgebouwd. De recente evoluties op het gebied van cel- en gentherapie stellen de sector evenwel voor grote uitdagingen, oonder meer op het gebied van de complexiteit van de behandelingen, de evolutie van de bio-ethische regels en het regelgevende kader en de snelle tempo van de ontdekkingen.

Deze nieuwe therapieën hebben het potentieel om de behandelingen van tal van ziekten aanzienlijk te verbeteren (bijvoorbeeld door de behandeling van symptomen te veranderen naar een curatieve behandeling), en dus het leven van heel wat patiënten te veranderen.

Er ontstaat een groeiend Belgisch ecosysteem voor cel- en gentherapie

Doorheen zijn geschiedenis heeft België een sterke (bio)farmaceutische expertise van wereldniveau weten op te bouwen. Die expertise komt tot uiting op verschillende niveaus:

  • Een performant regelgevend orgaan. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is de bevoegde instantie die toeziet op de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van geneesmiddelen in klinische ontwikkeling en op de markt;

  • Erkende universiteitscentra en centra voor klinische studies;

  • “Biotech”-ondernemingen zetten de toon in het onderzoek en de ontwikkeling inzake cel- en gentherapie;

  • Grote (bio)farmaceutische bedrijven ondersteunen en stimuleren innovatie;

  • Een netwerk van investeerders met expertise in dit domein ondersteunt de technologieoverdracht en de start-ups.

Vijf uitdagingen voor België

Om de kansen te grijpen die deze nieuwe cel- en gentherapieën bieden, is er volgens Antony Blanc echter een gecoördineerde aanpak nodig van tal van spelers op alle niveaus van de (bio)farmaceutische sector in België. Hij doet vijf aanbevelingen:

  • Een specifieke innovatiedynamiek inzake "cel- en gentherapie" opbouwen: de universiteitscentra waar de meeste innovaties in dit domein vandaan komen, zouden versterkt moeten worden;

  • De referentie worden voor R & D in cel- en gentherapie in Europa, met name door in te zetten op de expertise van het netwerk van centra voor klinische studies, een betere toegang tot de elektronische medische dossiers en de ontwikkeling van een expertisecentrum ATMP (advanced therapeutic medical products) binnen het FAGG;

  • Mikken op de opportuniteiten die de grote complexiteit van de productie en de toeleveringsketen van cel- en gentherapie biedt en een expertisecentrum worden voor de ontwikkeling van tools, traceerbaarheidssystemen en logistieke oplossingen;

  • De Belgische leiders op het vlak van cel- en gentherapie helpen groeien en ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot de "scale-up"-financiering waarmee ze een kritische massa kunnen bereiken en hun ontwikkeling kunnen versnellen om niet achterop te raken ten opzichte van de intense internationale concurrentie;

  • Zich vergewissen van de beschikbaarheid van specifieke profielen en talenten, meer bepaald op het vlak van reglementaire zaken en productietechnici in de GMP-zone.

Gesteund door zijn geschiedenis en zijn vermogen om uitdagingen aan te gaan heeft België volgens Antony Blanc de sleutel tot succes in handen om deel te nemen aan de huidige therapeutische revolutie. Het moment is aangebroken om onze ambities te bepalen, onze inspanningen te coördineren en onszelf de middelen toe te wijzen om daarin te slagen.

Klik hier voor de presentatie van Antony Blanc, Expert Associate Partner, Biotech Europe, bij McKinsey & Company.