Innovatieve behandelingen: toegelaten voor terugbetaling

 Kristel De Gauquier - Medical Director pharma.be

Het afgelopen jaar werden er in België 17 bijkomende innovatieve behandelingen toegelaten voor terugbetaling door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Het gaat dan om zogenaamde “Klasse 1 geneesmiddelen” en weesgeneesmiddelen, geneesmiddelen met een sterk bewezen therapeutische meerwaarde. In deze groepen van geneesmiddelen bevinden zich het merendeel van de innovatieve behandelingen.

Zo werd een behandeling terugbetaald voor patiënten met ALK-positieve longkanker, dit is een zeldzame en uiterst agressieve vorm van longkanker waarbij de kankercellen een fout hebben in een gen dat een eiwit maakt dat ALK wordt genoemd. Mensen die lijden aan deze ziekte zijn veelal jonger, niet-roker en het gaat ook vaker om vrouwen dan om mannen. Ook voor de patiënten met een bepaald type gevorderde borstkanker werden er het voorbije jaar twee nieuwe geneesmiddelen terugbetaald.

Naast nieuwe kankermedicatie, kwamen er ook twee innovatieve geneesmiddelen beschikbaar voor het behandelen van reumatoïde artritis (RA). Dit is een chronische, inflammatoire auto-immuunziekte die in eerste instantie vooral de gewrichten aantast, maar ook een grote impact heeft op het algemene welzijn van patiënten. De nieuwe generatie geneesmiddelen wordt in tabletvorm toegediend waardoor ze zich onderscheidt van de bestaande biologische behandelingen die geïnjecteerd moeten worden. Ook het onderzoek in zeldzame ziektes heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2018 werden er behandelingen voor onder meer Multiple Myeloom, bepaalde vormen van leukemie en zeldzame huidkanker terugbetaald. Daarenboven won een behandeling voorSpinale Musculaire Atrophie (SMA) de prestigieuze Galenusprijs 2017(1) in ons land. SMA is een zeldzame genetische neuromusculaire degeneratieve aandoening waar tot voor kort geen behandeling voor bestond.

Er ging dit jaar bijzondere aandacht naar de terugbetaling van medicatie voor kinderen. Sinds de invoering van een kortere procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen voor kinderen in april 2018, zijn er al enkele procedures succesvol afgerond. Zo wordt de periode ingekort tussen de vergunning van het gebruik van een dergelijk geneesmiddel bij minderjarigen en de effectieve terugbetaling voor deze groep patiënten. Vroeger duurde dat 8 tot 13 maanden, nu is dat tussen de 5 en 11 maanden.

Dankzij deze wijziging in de regelgeving, worden onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van HIV, van chronische leukemie, van epilepsie en tegen de bijwerkingen van chemotherapie nu al sneller terugbetaald.(2)

 

(1)De toonaangevende Galenusprijs bekroont jaarlijks een innovatief geneesmiddel en medisch hulpmiddel, en een jonge beloftevolle onderzoeker in de farmacologie. De prijs bevordert de farmaceutische research en stimuleert therapeutische innovatie, en dat in het belang van de volksgezondheid.
(2) Bron Belga