One Health

'One Health' is gebaseerd op een eenvoudig begrip - dat diergezondheid, menselijke gezondheid en onze gezamenlijke omgeving deel uitmaken van eenzelfde ecosysteem.

Uitbraken van ziekten zoals Ebola of SARS getuigen hoe snel een ziekte afkomstig van dieren kan omslaan in een bedreiging voor mensen. Onderzoek toont ook aan dat mensen net zo gemakkelijk een griepuitbraak bij dieren kunnen veroorzaken.

Ook al vormt varkenspest geen enkel gevaar voor de mens, toch kan de recente uitbraak een impact hebben op zowel de Belgische als de Europese economie.

Om deze uitdagingen aan te gaan biedt “One Health” een raamwerk om oplossingen uit te werken. In plaats van mensen, dieren of onze omgeving afzonderlijk te benaderen, gaan we eerder kijken wat hen verbindt.

“One Health” biedt ook nieuwe ideeën voor het aanpakken van antimicrobiële resistentie. Plannen die tegelijkertijd en in proportie het probleem zoveel bij mens als dier aanpakken, hebben een grotere kans op slagen.

Diergeneesmiddelen zijn essentieel in deze context, het 'domino-effect' perspectief op de wereldwijde gezondheid, en samenwerking tussen de gezondheidssector van mens en dier is noodzakelijk om de gezamenlijke problemen aan te pakken.

Deze samenwerking heeft geleid tot een succesvolle bestrijding van dodelijke uitbraken van ziekten. In de toekomst hebben we experts uit beide sectoren nodig om hand in hand te werken om zulke uitbraken te voorkomen en de oorzaak van hun verspreiding aan te pakken.

Meer informatie: https://healthforanimals.org/general/one-health.html