Gezonde dieren voor gezonde mensen en een gezondere planeet

pharma.be Animal Health (AH), is een belangrijke afdeling van pharma.be, en vertegenwoordigt 14  farmaceutische bedrijven in België die gespecialiseerd zijn in diergeneesmiddelen. Zij bieden oplossingen om dierziekten te voorkomen en te behandelen. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om een gezonde veestapel te houden, of te zorgen voor onze gezelschapsdieren.

Of we nu van dieren houden of niet, mens en dier leven in één ecosysteem en diergezondheid is een globale aangelegenheid. Terwijl dit concept reeds lang erkend is, werd de term “One Health”pas geïntroduceerd aan het begin van de jaren 2000. In Europa, maar ook op globaal niveau, maakt men werk van cross-sectorale samenwerkingen, om zo de gezondheid van mens en dier te verbeteren.

De bewustwording van het concept “One Health” vond ook zijn weerslag in de komende nieuwe EU verordening. Deze nieuwe verordening zal naar verwachting onder meer de innovatie in de veterinaire farmaceutische sector stimuleren.

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn alvast het bewijs dat onze leden en pharma.be collega’s dieren een warm hart toedragen.

Veel leesplezier,

Catherine Rutten