Goed opvolgen van vaccinaties blijft belangrijk


Beste lezers,

Welkom in de nieuwsbrief van september. Zoals jullie merken, is deze nieuwsbrief volledig gewijd aan vaccinatie.

Die keuze werd bewust gemaakt omdat de sensibiliseringescampagnes voor seizoensgriepvaccinatie binnen enkele weken van start  gaan, maar ook en  vooral omdat vaccinatie één van de mooiste medische verwezenlijkingen is gerealiseerd door de wetenschap.

Vaccins zorgden voor de beheersing, tot op verschillende hoogten, van meerdere ernstige menselijke ziekten: pokken, difterie, tetanus, gele koorts, kinkhoest, poliomyelitis, mazelen… Maar de recente actualiteit herinnert er ons aan dat ziektekiemen nooit volledig verdwijnen. Vanaf het moment dat een vaccin niet meer gebruikt wordt, verschijnt de ziekte helaas opnieuw. Waakzaamheid blijft geboden.

Door hospitalisaties, en daardoor bijkomende kosten, te vermijden, zorgen vaccins voor een effectiever gezondheidszorgsysteem.

In deze nieuwsbrief kan u lezen dat de Belgische biofarmaceutische sector inzake vaccins  één van de actiefste is ter wereld.

Ten slotte, België kan ook rekenen op de bevoegde overheden en experten. Sinds de oprichting van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in 2007, heeft één van haar expertisedomeïne betrekking op vaccins. In 2015, bij de ondertekening van het "Toekomstpact"  werd een extra doel vooropgesteld: om van dit "center of excellence" een referentie in Europa te maken.

Veel leesplezier,

Catherine Rutten

CEO pharma.be