Vaccinatie redde miljoenen levens

Dankzij vaccinatie is pokken volledig uitgeroeid en is polio bijna verdwenen. Mazelen bestaat niet langer meer in Noord- en Zuid-Amerika, maar in Europa mobiliseert het nog steeds gezondheidsautoriteiten. Dit betekent dat wie niet gevaccineerd is, een risico loopt.

Pokken:

Pokken is een acute en besmettelijke ziekte veroorzaakt door het variola-virus. Het wordt van mens op mens overgedragen door zwevende deeltjes of druppels van geïnfecteerde personen die de symptomen van de ziekte hebben. 12 tot 14 dagen na infectie treden de symptomen op, zoals koorts, malaise, hoofdpijn, uitputting, ernstige rugpijn en soms buikpijn en braken. Na 2 tot 3 dagen daalt de lichaamstemperatuur en een uitslag verschijnt eerst op het gezicht, handen en onderarmen en vervolgens op de romp.

Na een wereldwijde vaccinatiecampagne onder leiding van de WHO werd de pokken in 1980 uitgeroeid verklaard.

Bron WHO : Comité consultatif OMS de la recherche sur le virus variolique (Rapport de la quinzième réunion, 24-25 septembre 2013)

Polio :

Poliomyelitis wordt veroorzaakt door een virus en leidt tot verlamming en, in extreme gevallen, zelfs tot de dood. Kinderen onder de vijf jaar zijn het meest kwetsbaar, maar een niet-geïmmuniseerde persoon kan de ziekte ook oplopen. Er is geen genezing voor polio, maar het kan voorkomen worden door het toedienen van veilige en effectieve vaccins.

In 1988 werd de doelstelling aangenomen om polio wereldwijd ui te roeinen, en sindsdien is het jaarlijkse aantal verlamingen door het  poliovirus met meer dan 99,9% gedaald.

Mazelen:

Mazelen is een ernstige, zeer besmettelijke virale ziekte. 10 tot 12 dagen na blootstelling aan het virus treedt er eerst koorts op die 4 tot 7 dagen aanhoudt. Tijdens deze eerste fase verschijnen er kleine witachtige vlekken aan de binnenkant van de wangen. De meeste sterfgevallen zijn te wijten aan de complicaties van de ziekte. Ernstige complicaties komen vaker voor op de leeftijd van 5 of bij volwassenen ouder dan 30 jaar (blindheid, encefalitis, ernstige diarree, ernstige luchtweginfecties zoals longontsteking ...).
Voordat de vaccinatie in 1963 werd geïntroduceerd en wijdverspreid werd, waren er om de twee tot drie jaar grote epidemieën die ongeveer 2,6 miljoen sterfgevallen per jaar veroorzaakten. Mazelen blijft één van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte, terwijl er een veilig en werkzaam vaccin bestaat. Naar schatting 89.780 mensen, van wie de meerderheid kinderen jonger dan 5 jaar, stierven in 2016 aan mazelen.
Intensieve vaccinatie heeft het aantal sterfgevallen door mazelen aanzienlijk verminderd. Tussen 2000 en 2016 wordt geschat dat dankzij vaccinatie er 20,4 miljoen doden werden vermeden, waardoor dit vaccin de beste investering in de volksgezondheid was.

Tot slot:

De lijst met ziekten die vandaag onder controle zijn dankzij vaccinatie, wordt alsmaar langer en dit is goed nieuws. Naast hun impact op het sterftecijfer, hebben vaccins ook ziekte en invaliditeit bij kinderen en volwassenen aanzienlijk helpen verminderen.

 
Bron : who.org