België: een spil in de ontwikkeling van vaccins

Vaccins alleen al zijn goed voor 13,4 percent van de Belgische biofarmaceutische export in 2017[1]. Dit cijfer is te danken aan de sterke "know-how" van de biofarmaceutische bedrijven in ons land.  België kan, in de ontwikkeling van nieuwe vaccins, rekenen op één van zijn sterke troeven, namelijk zijn sterk ecosysteem. Biofarmaceutische bedrijven werken hiervoor hand in hand met de academische wereld, maar ook met de overheden.

Zo heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een ware expertise kunnen opbouwen in het omkaderen van vaccin-ontwikkeling.

Doorheen de jaren, heeft deze concentratie aan talent ons land toegelaten om zich te positioneren als een belangrijke spil in de ontwikkeling van vaccins (Hepatitis A,B, Rotavirus, Meningokokken, Pneumokokken, Zona, HPV,...).

België stimuleert de innovatie in vaccins

Het aantal klinische studies opgestart in ons land getuigt van het dynamisme in het onderzoek naar vaccins. Als we in Europa een eerder dalende trend zien, zien we in België het omgekeerde.

Het relatieve aandeel van het aantal studies met vaccins in België uitgevoerd te opzicht van het totale aandeel studies in Europa, kent een stijging tot 22 percent in 2016[2].

De biofarmaceutische sector in België heeft een sleutelrol in het onderzoek met vaccins.

In België wordt 75 percent van de klinische studies met nieuwe vaccins geïnitieerd door de biofarmaceutische sector[3]. Meer dan 15 bedrijven, van grote tot kleine, zijn actief binnen dit domein.

Opmerkelijk is het feit dat de biofarmaceutische sector vooral de studies fases 1 en 2 heeft opgezet, terwijl de niet-commerciële sponsors zich vooral concentreerden op fases 2 en 4. Beide sponsors zorgen samen voor een grotere absoluut aandeel van fase 2 klinische studies, ten opzichte van de andere fases.

In Europa loopt België voorop in het opzetten van klinische studies met vaccins en levert het jaarlijks een stabiele bijdrage.[1] Farmacijfers 2017, pharma.be
[2] Analysis of the vaccine clinical trial environment in Belgium and the European Union – August 2017 FAMPH Belgium
[3] Analysis of the vaccine clinical trial environment in Belgium and the European Union – August 2017 FAMPH Belgium